CRKVA GOSPE OD KARMELA U VELOJ LUCI »Plemićka kapelica« iz 19. stoljeća nakon 126 godina dobila vitraje

Otok Korčula (32)

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Karmela u Veloj Luci

Makadamska cesta od Vele Luke do uvale Poplat, koja je smještena na kraju južne strane Velolučkoga zaljeva, prolazi uz more kroz maslinike i vinograde te završava u plodnom polju i naselju s nekoliko kućica i crkvicom Gospe od Karmela iz g. 1888.

Na vlastitom posjedu kapelu je izgradila plemićka obitelj Petković – Kovač, a njezini se nasljednici i danas brinu za održavanje i uređenje. Na pročelju je natpis koji to potvrđuje: »Frano Petković – Kovač i sinovi Ivan i Antun sagradili 1888.« Kapela je okružena visokim čempresima, maslinama i vinogradima. Izgrađena je od kamena, ali je ožbukana izvana i iznutra. Orijentirana je pravilno istok – zapad i prekrivena je crijepom. Iznad jednostavno profiliranoga ulaza postavljena je ploča o gradnji crkvice i okrugli prozor, a trokutasti zabat završava jednostrukom preslicom sa zvonom. Na bočnim zidovima probijeni su veliki prozori s lučnim završetkom. Ostakljeni su vitrajima koje je dala izraditi Zora Vlašić g. 2014. u čast Majke Isusove i na slavu Boga. Vitraji prikazuju Majku Isusovu Mariju, sv. Franju koji propovijeda pticama na jednom i ribama na drugom ostakljenom prozoru te bl. Mariju Propetoga Isusa Petković.

Unutrašnjost crkvice popločena je kamenom, a strop je bačvast i oslanja se na kameni vijenac. Kameni oltarni stol priljubljen je na začelni ravni zid i povišen je s dvije stube od razine poda. Na sredini stola ugraviran je reljefni medaljon s Marijinim monogramom i krunom. Na njega se nastavlja jednostavni kameni retabl s trokutastim zabatom i nišom u kojoj se nalazi drveni obojeni kip Gospe Karmelske. Niša je uokvirena s dva stupa od crvenoga mramora.

Misa je na blagdan Gospe Karmelske 16. srpnja.