NEUOBIČAJENA POJAVA U ŽUPI KLINČA-SELA Dvije kapele čuvaju dječja igrališta

Samoborsko-jastrebarskim krajem (67) Kapele sv. Ane i Ivana Krstitelja u Klinča-Selima

Snimio: Z. Galić | Kapele sv. Ane i Ivana Krstitelja u Klinča Selima

Bogatstvo sakralnoga života i župnih aktivnosti u Klinča-Selima jest i u okupljanjima, misama i procesijama uz kapele na širem području mjesta. Uz kapele koje su dislocirane u Pavučnjaku (Presvetoga Trojstva), Petkovu Bregu (sv. Antuna Padovanskoga), Golom Vrhu (Pohođenja Marijina) i Donjoj Zdenčini (sv. Florijana), dvije su u samom mjestu. Kapela sv. Ivana Krstitelja iz g. 2001. izgrađena je na cesti za Galgovo, a udaljena je od glavne prometnice Sveta Nedelja – Jastrebarsko oko 500 m. Druga je sv. Ane iz g. 2013. u Ulici braće Radića, a udaljena je od glavne prometnice oko 600 m.

Kapela sv. Ivana Krstitelja izgrađena je uz cestu na malom trgu župnika Antuna Banića. On je bio prvi župnik novoosnovane župe sv. Josipa radnika (župu je osnovao nadbiskup Franjo Šeper 5. kolovoza 1961.), koji se upustio u borbu s vlastima oko isposlovanja građevinske dozvole za izgradnju župne crkve. Dozvolu za gradnju dobio je 26. srpnja 1967. Kapela se nalazi na lijepo uređenu platou s dvije klupe do ulaza, okružena cvijećem i malim dječjim igralištem iza svetišta. Četvrtastoga je tlocrta s ravnim začelnim zidom na koji se oslanja oltarni stol na jednu nogu. Iznad njega je postavljen kip sv. Ivana Krstitelja s malim janjetom, natpis: »Sveti Ivane, moli za nas« te dva pokrajnja kipa, bl. Alojzija Stepinca i sv. Josipa s Djetetom. Ulaz kapele zatvoren je rešetkastim vratima od kovanoga željeza. Iznad ulaza je niša s kipom sv. Marije. Na strmo krovište nastavlja se mali zvonik sa zvonom. Bočno su prozori s lučnim završetkom.

Kapela sv. Ane najmlađa je u župi, a izgrađena je na uređenu i ograđenu prostoru, s klupama, parkiralištem i dječjim parkićem. Kapela ima trostrano svetište u kojem je na oltarnom stolu postavljen kip sv. Ane s malom Marijom, zidno raspelo i slika s naslovnicom kapele. Prednji dio ispred ostakljenoga ulaza oslonjen je na dva klasicistička stupa, a završava tornjićem sa zvonom.