CRKVA GOSPE OD ZAČEĆA I NARAŠTAJI TABAINA Obitelj bdije nad kapelicom i u trećem stoljeću

Snimio: Z. Galić | Vela Luka, crkva Gospe od Začeća

Na cijelom otoku, a tako i u Veloj Luci, izgrađene su neke kapele za koje su sredstva osigurale korčulanske obitelji. Na velolučkom predjelu Kale, u istoimenom zaljevu, g. 1885. obitelj Tabain izgradila je četvrtastu kapelu s plitkom apsidom od pravilno tesanih kamenih blokova. Obitelj Tabain i danas se brine za bogomolju koja je održavana i zaštićena ogradom od betonskoga vijenca. Kapela se nalazi na uređenoj podlozi i uzdignuta je za nekoliko stuba od tla. Unutrašnjost je ožbukana, a niski bačvasti strop odijeljen je od bočnih zidova jednostavnim vijencem. Kameni oltar s klesanim geometrijskim motivima smješten je u apsidu kapele.

Na velolučkom predjelu Kale, u istoimenom zaljevu, g. 1885. obitelj Tabain izgradila je četvrtastu kapelu s plitkom apsidom od pravilno tesanih kamenih blokova. Obitelj Tabain i danas se brine za bogomolju.

U gipsanoj oltarnoj niši postavljena je slika Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije slikara dominikanca Vinka Draganje (1856. – 1926.), koji je slikao i za kapelu Gospe od Zdravlja u Veloj Luci. Splićanin otac Vinko ima u rodnom gradu galeriju slika, koja je smještena u samostanu sv. Katarine Aleksandrijske.

Kapela Gospe od Začeća ima plošno pročelje koje završava trokutastim krovištem i jednostrukom preslicom sa zvonom. Ulaz je omeđen neprofiliranim ravnim kamenim dovratkom iznad kojega je otvor okrugloga okulusa. Sa svake strane ulaza probijeni su manji ovalni prozori sličnoga tipa kao i onaj nad vratima. S desne strane postavljena je vanjska kamena škropionica. Bočni zidovi imaju po jedan prozorčić za ventilaciju kapele. Krov joj je prekriven crijepom, a na apsidi je izveden ravan betonski krov.

Gotička slika Gospe s Isusom iz 14./15. st., koja je vjerojatno donesena iz kapele sv. Ivana u Gradini (pretpovijesni ilirski lokalitet), nalazi se u Opatskoj riznici u Korčuli. Blagdan je 8. prosinca.