PONOS MJESTA MANJA VAS Kad se sastanu apostolski prvaci i Srce Isusovo

Samoborskim krajem (18) Kapela sv. Petra i Pavla u Manjoj Vasi

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Petra i Pavla u Manjoj Vasi

Na vršnoj cesti iznad Ruda, koja povezuje Samobor preko Tepeca s Kotarima, nalazi se naselje Manja Vas (7 km od Samobora). U središtu sela dvadesetih godina prošloga stoljeća izgrađena je zidana kapela s drvenim otvorenim krovištem i krovom od šindre. Plošno joj se pročelje nastavlja trokutastim završetkom u kojem je prazan zidani okvir za sliku. Ulazna su vrata ostakljena, a ulaz uzdignut za tri stube od tla. Na bočnim zidovima nalaze se lučni prozori, sa svake strane po jedan. Apsidalni dio završava trokutastom izvedbom tako da se u unutrašnjosti na sjecištu zidova nalazi podest s kipom Srca Isusova koji je jedan od patrona kapele. Bočno od kipa postavljene su slike drugih dvaju naslovnika kapele, s lijeve strane sv. Petar s ključevima, a s desne sv. Pavao s mačem i knjigom. U unutrašnjosti se nalazi još nekoliko svetačkih slika, raspelo s korpusom Krista i jednostavan drveni stol oltara. Uz zidove su postavljene obične drvene klupe, po jedna sa svake strane. Pod je prekriven keramičkim pločicama, a nad krovištem se uzdiže drveni zvonik. Kapela sv. Petra i Pavla, ali i Srca Isusova, pripada župi sv. Leonarda opata iz Kotara. Izgrađena je na zemljištu Tome Rubinića. Kod nje su mise na blagdane naslovnih svetaca (29. lipnja) i Srca Isusova (promjenljivo).

Župa sv. Leonarda u Kotarima osnovana je g. 1789. Župna crkva sv. Leonarda izgrađena je prije samostana g. 1528. Samostan je reda Male Braće bosansko-hrvatske provincije koji djeluje od g. 1531. Bosanski franjevci naselili su se i dobili samostan na tom dijelu ispod Plešivice zahvaljujući grofu Petru I. Erdödyju. Samostan je ukinut g. 1789. uredbom Josipa II. Bl. Alojzije Stepinac povjerio je g. 1941. župu, crkvu i samostan braći Trećega reda sv. Franje koji su njima upravljali do kraja 1947. Samostanom i župom ponovno upravljaju franjevci trećoredci glagoljaši od g. 1964.