KAPELA PRESVETOGA TROJSTVA U NERZAMA Tihe orgulje pozivaju u jedinstvenu crkvicu

Samoborskim krajem (55) Kapela Presvetoga Trojstva u Nerzama

Snimio: Z. Galić | Kapela Presvetoga Trojstva u Nerzama

Rude i Braslovlje mjesta su na obroncima Samoborskoga gorja ispod brda Oštrca (752 m). Većina je kuća nanizana uz glavnu cestu, koja spaja Samobor preko plešivičkoga prijevoja Poljanice (580 m) s Plešivicom i Jastrebarskim. Vinogradi i kleti, koji su okrenuti prema južnoj sunčanoj strani, nalaze se na uzvisini ispod Oštrca, gdje je u župi sv. Barbare na području Nerza, koje pripada Braslovlju, izgrađena kapela Presvetoga Trojstva s prvim spomenom g. 1683. Tada je kapela pripadala župi sv. Jurja iz Plešivice. Kapela je obnavljana od 1770. do 1772. godine (zapis na zapadnom dovratku). To je jednobrodna građevina četvrtastoga tlocrta s poligonalnim svetištem, do kojega je na sjeveru g. 1843. dograđena sakristija i masivan zvonik sa šiljastim limenim krovištem. Na plošnom pročelju bez ukrasa ističu se vrata s kamenim dovratkom lučnoga završetka te dva bočna prozora. Južna strana kapele okrenuta je prema Rudama i na njoj se nalazi sporedni ulaz u crkvu s tri prozora. Unutrašnjost kapele izvedena je s bačvastim svodom koji podupiru susvodnici. Na koru su neupotrebljive orgulje, vjerojatno postavljene kod gradnje ili obnove kapele. Glavni i sporedni oltar je od drva. Na glavnom oltaru su kipovi Presvetoga Trojstva s četvoricom evanđelista, a na sporednom se nalazi slika sv. Valentina.

Na području župe izgrađene su male kapele i nekoliko raspela i pilova. Na Gregurić-bregu nalazi se kapela sv. Bartula iz g. 1994. U Velikom Lipovcu je kapela sv. Obitelji iz g. 1925., a u Malom Lipovcu kapela sv. Alojzija iz g. 1953. U zaseoku Gulišima iznad Braslovja je kamena kapela Rođenja Marijina iz g. 1914. Od župne crkve u Rudama uska cestica vodi do kapele Presvetoga Trojstva do koje ima oko 30 minuta pješačenja.

Mise u Nerzama su za blagdane Presvetoga Trojstva (s proštenjem), Valentinova 14. veljače, Uskrsnoga ponedjeljka i Duhovskoga ponedjeljka. Zahvalna misa s proštenjem je zadnje listopadske nedjelje.