CRKVA OD PRIRUČNOGA “SLJEMENSKOGA KAMENA” Svetište Blažene Djevice Marije od Puta na Grohotu iznad Blaguše

Na obroncima Medvednice (49)

Na kraju sela Blaguše polazna je točka za kružnu planinarsku stazu br. 60 s istaknutim vrhom istočne Medvednice, Grohotom (492 m). Tamo je ispod vrha izgrađen planinarski dom, a na vrhu razgledna piramida od 14 m i otvoreno planinarsko svetište Blažene Djevice Marije od Puta. Taj titular simbolično određuje nastavak planinarske staze br. 62 za Laz Bistrički i Mariju Bistricu. Grohot je dio planinskih uzvisina koje se protežu od kašinskoga prijevoja preko Laza sve do Svetoga Ivana Zeline. Otvorena crkva i piramida izgrađeni su g. 2000., a stari planinarski dom potpuno je obnovljen g. 2009. Biskup Mijo Gorski posvetio je raspelo kod crkve Gospe od Puta 14. travnja 2013.

Otvorenu crkvu (svetište) oblikovao je arhitekt Tomislav Premerl, koji je još projektirao pet crkava, osam manjih sakralnih objekata i desetke stambenih zgrada. Crkva na Grohotu sastoji se od polukružnoga oltarnoga zida nejednake visine s najvišom točkom iza oltarnoga stola. Uz oltarni stol s lijeve je strane postavljen ambon, a s desne raspelo s metalnim korpusom Krista. U oltarnom zidu iza raspela izvedena je plitka niša s mozaičnom slikom Majke Božje od Puta s djetetom Isusom, rad kipara Branka Kelčeca. Uza zid postavljene su četiri svećeničke stolice i središnji sedes (biskupska stolica). Ispred svetišta napravljena su dva niza po pet klupa u sredini i pet bočnih klupa za vjernike.

Način gradnje uz uporabu priručnoga »sljemenskoga« kamena crkva na otvorenom slijedi tradiciju gradnje sakralnih objekata po Medvednici, a posebno kapele Majke Božje Sljemenske kraljice Hrvata arhitekta Jurja Denzlera iz g. 1932., koja na oltaru ima drvorez Blažene Djevice Marije od Puta.

Za Blagušu iz Dubca vozi autobus br. 270.