DJELOVANJE AKADEMIJE ZA RAZVOJNU REHABILITACIJU Pomoć za stručnjake i roditelje

Prof. dr. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med., predsjednica Akademije za razvojnu rehabilitaciju

Akademija za razvojnu rehabilitaciju udruga je koju čine stručnjaci u području razvojne rehabilitacije, kao i osobe čiji je interes primjena, promicanje i unaprjeđenje dostignuća razvojne rehabilitacije, u koju su uključene i obitelji djece s razvojnim teškoćama.

Primjenom novijih metoda (re)habilitacije u ranoj dobi moguće je postići bolji oporavak funkcije, pa čak i u teško oštećene djece bolju funkciju i kvalitetu življenja. Također, obitelji djece s razvojnim teškoćama trebaju više edukacije i potpore u provođenju liječenja i njezi njihove djece.

Vlatka Mejaški Bošnjak

Osnovna je djelatnost Akademije organiziranje obavijesnih i obrazovnih tečajeva za stručno usavršavanje svojih članova kao najbolji način prijenosa znanja i informacija. To su zdravstveni djelatnici (liječnici i terapeuti), kao i stručnjaci u odgoju i obrazovanju koji se bave djecom s teškoćama u razvoju. Tečajevima se provodi upoznavanje roditelja s različitim terapijskim postupcima u području razvojne rehabilitacije i ostvarivanje uvjeta za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u socijalni život te sprječavanje doživotne invalidnosti.

Akademija je ostvarila suradnju sa stručnjacima uglednih organizacija i sveučilišta u svijetu: njemačkom, europskom, američkom i australskom akademijom za razvojnu rehabilitaciju, Medicinskim fakultetom i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Zadru, Katoličkim sveučilištem Leuven u Belgiji i drugima. Akademija je u odabiru edukacija pratila prioritetne potrebe djece s razvojnim teškoćama, tako da su do sada višekratno organizirani tečajevi za djecu s neuromotornim teškoćama (neurorazvojna terapija Bobath, kineziološka dijagnostika i terapija po Vojti), tečajevi o terapijskom hranjenju, poremećaju regulacije bioritmova dojenčadi, smetnjama učenja, poremećaju pozornosti, hiperaktivnosti (senzorička integracija za zdravstvene djelatnike i stručnjake u odgojno-obrazovnim ustanovama) te usavršavanjima u primjeni senzorne integracije u radu s dojenčadi.

Odgovarajući na potrebu edukacije stručnjaka i roditelja za rastući problem poremećaja komunikacije djece, uključujući i poremećaj iz autističnoga spektra, posljednjih godina organiziraju se tečajevi primjerenih terapijskih metoda: potpomognuta komunikacija, Marte Meo prirodna potpora razvoju komunikacije djeteta. Upravo te metode obuhvatile su širok krug terapeuta i roditelja, a edukaciju provode stručnjaci s međunarodnim certifikatom. Stručnjaci i roditelji mogu dobiti informaciju o tečajevima koji su u programu održavanja tijekom 2019. te postati članovi Akademije ispunjavanjem pristupnice na mrežnoj stranici www.akademija-rr.hr.