UDRUGA KOJA JE OPRAVDALA SVOJ NAZIV »HOĆU – MOGU« Kako je zaživjelo partnerstvo sa zajednicom

Snimila: J. Pavić | Udruga Hoću-mogu, Pazin
Klarita Radoš Matijašić, predsjednica udruge »Hoću – mogu«, Pazin

Udruga kojoj je moto i naziv »Hoću – mogu« okuplja roditelje djece s teškoćama u razvoju s ciljem podizanja kvalitete njihova života. Okupljaju više od 90 članova ili oko 45 obitelji iz Istarske i Primorsko-goranske županije. Članovi su djeca i roditelji djece s različitim teškoćama koje udruga međusobno povezuje, umrežuje i nudi im sadržaje koji im u sustavu redovite skrbi nisu dostupni. Udruga raznim projektima u kojima sudjeluje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Istarska županija te lokalna zajednica u kojoj se programi provode organizira razne programe koji pomažu roditeljima i djeci. Ima i zaposlenu prvu licenciranu Vojta-terapeutkinju u Istri jer su zbog te vrste terapije roditelji i djeca putovali ili se selili u druge dijelove Hrvatske. Projektom »Vojta u Istri« omogućeno je provođenje i dostupnost terapije u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Nadalje, udruga zapošljava pomoćnike u nastavi, kao i asistente u vrtiću koji se financiraju također iz projekata. Vezano uz srednjoškolsko obrazovanje te populacije, uočen je problem nedostatka smjerova pomoćnih zanimanja i potreba da se u Istri otvori smjer administrator, pomoćni administrator i pomoćni upravni referent za djecu koja zbog motoričkih teškoća ne mogu upisati zanimanja koja su otvorena. Udruga se zauzima da takvi smjerovi budu dostupni i u Istri, kako bi djeca s teškoćama u razvoju koja zbog motoričkih teškoća ne mogu učiti »proizvodna« pomoćna zanimanja mogla nastaviti svoje obrazovanje, osposobiti se za rad te tako steći mogućnost zapošljavanja i biti što manje ovisna o tuđoj pomoći. Osim toga, provodi i projekt »Samostalnost je naša budućnost«, po uzoru na projekt »Autonomia« koji provodi i razvija udruga Down DADI iz Padove. Cilj je projekta priprema i osamostaljivanje djece/adolescenata s teškoćama u razvoju za što samostalniji život kao prevencija institucionalizacije. Redovitom djelatnošću udruge organiziraju se sastanci, edukacije te umrežuju roditelji koji si međusobno pomažu. Uvelike im je pomogla novčana donacija Caritasa Porečke i Pulske biskupije te biskupijska donacija uređaja za biofeedback i neurofeedback terapiju. Velik doprinos dosadašnjemu radu udruge i razvoju sadržaja dale su mnoge pravne i fizičke osobe raznovrsnom pomoću, volonterskom, materijalnom, uslužnom ili financijskom, na čemu im je udruga neizmjerno zahvalna jer bez dodatne pomoći te velikoga entuzijazma i volje pojedinaca udruga ne bi uspijevala odrađivati planirane projekte kvalitetno te širiti ponudu sadržaja u zajednici.