Glas Koncila br. 32-33/2023.

HRVATI POD MARIJINIM OKRILJEM NA SVJETSKOM DANU MLADIH
Marija je čitavo vrijeme mlade upućivala na svoga sina
VIĐENJA SV. BRIGITE ŠVEDSKE OTKRIVAJU:
»Marija je žena iznenađenja«
INTERVJU: SVEĆENIK I BIBLIČAR DR. IVAN BENAKOVIĆ

IZVORGlas Koncila br. 32-33/2023.