Glas Koncila br. 41/2019

INTERVJU: DANKO FUNDURULJA
Uspostaviti infrastrukturu da se otpad pretvori u vrijedne resurse
DR. FRA LUKA MARKOVIĆ
»Ljubav prema bližnjemu« nije posljedica rada moždanih neurona
PRILIKA
Prijeloman trenutak u francusko-hrvatskim odnosima
KOMENTAR