ISKORACI UDRUGE »PRAGMA« Inovativne usluge za društvene promjene

Udruga »Pragma«
Nedjeljko Marković, predsjednik udruge »Pragma«

Udruga »Pragma« od svoga osnutka 2006. godine nastoji pratiti društvene probleme i izazove te odgovoriti na potrebe građana u što kraćem roku, osobito djeci, mladima, roditeljima, ustanovama, stručnjacima. Udruga provodi usluge individualnoga savjetodavnoga rada za srednjoškolsku djecu i mlade do 30 godina i roditelje, mentorski program za mlade, terapijski rad za odrasle, različite edukacije – radionice, predavanja – diljem Hrvatske za stručnjake i roditelje u području emocionalne i medijske pismenosti, prevencije nasilja i ovisnosti te poticanja prosocijalnoga ponašanja koje u središte stavlja »snage« osobe, a ne njezine slabosti ili nedostatke. Intenzivno surađuje s medijima, a godišnje imaju 70-ak gostovanja, organiziraju javna događanja u svrhu podizanja javne svijesti o problemima koje muče današnje obitelji poput stilova odgoja, roditeljskoga stresa, usklađivanja radnih i obiteljskih obveza.

Članovi organiziraju edukacije opće i stručne javnosti te provode zagovaračke aktivnosti (često s drugim stručnim organizacijama) kojima donositelje odluke nastoje uputiti na područja poboljšanja kada su u pitanju socijalne i obrazovne politike. Tako su inicirali izmjene Strategije socijalne skrbi za starije i Nacionalnoga plana za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokoga obrazovanja i sl. Suosnivači su Hrvatske mreže protiv siromaštva koja u središte stavlja borbu protiv siromaštva i okuplja brojne organizacije kako bi tu temu stavili u središte društvenoga interesa. Usluge »Pragme« za korisnike iz projekata i programa besplatne su zahvaljujući ostvarenim podrškama ministarstava, Grada Zagreba te privatnih donacija hrvatskih tvrtki i socijalno osviještenih pojedinaca.

Ponosni su na školski kalendar (dostupan na www.udruga-pragma.hr) – edukativni materijal s prijedlozima aktivnosti koji se tiska osam godina zaredom, za primjenu na nastavi s učenicima, a besplatno ga dostavljaju u sve hrvatske škole i učeničke domove početkom školske godine. Ove godine školski kalendar nosi naziv »Pisma: nova prilika«. Mladima se obraćaju pismima (po uzoru na velikoga papu Ivana Pavla I. koji početkom sedamdesetih piše pisma brojnim »slavnim«, fiktivnim ili povijesnim, osobama, upozoravajući na moderne socijalne nepravde koje su aktualne i u 19. i 20. stoljeću). Osmu godinu zaredom »Pragma« provodi i dodjelu »Godišnje nagrade za novinarske radove koji promiču vrijednosti obrazovanja«. »Pragma« među svojim članovima okuplja stručnjake najčešće društveno-humanističkih usmjerenja, kao i građane zainteresirane za društvene promjene. U udruzi su zaposleni socijalni radnik, psihologinja i socijalna pedagoginja, kao i niz vanjskih stručnih suradnika. U ovom razdoblju trajanja pandemije radili su od kuće te su aktivnosti koje su i ranije provodili nastavili provoditi preko interneta.