JEDNA OD NAJSTARIJIH CRKAVA OTOKA PAŠMANA Sastale se latinica, glagoljica i bosančica

Na otoku Pašmanu (17)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Mihovila u Neviđanima

Između Mrljana i Neviđana nalazi se Rt sv. Mihovila koji dijeli uvalu Sita s mrljanske i uvalu Vruljine s neviđanske strane. Na rtu je izgrađena jedna od najstarijih crkava otoka Pašmana. Uz njene zidove, pročelje i apsidu nalaze se grobovi. Na groblju je nekoliko ulomaka kamene plastike ranije crkve od kojih je nadgrobna ploča benediktinskoga redovnika iz 15. st. pohranjena u unutrašnjost crkve. Na njoj je u gornjem dijelu glagoljski natpis iz vremena gotike ili renesanse koji je opisao akademik Branko Fučić. Donji je dio ispisan latinicom, glagoljicom i bosančicom, a odlomljeni dio ima isklesan kosir, motiku i čekić. Od kamenih spomenika očuvan je dio ambona rane crkve, a važna je i kamena ploča s likom sv. Mihovila koji kopljem ubija zmaja. Poljepšana replika te ploče postavljena je u dograđenu suženu apsidu na začelni zid. Dio gotičkoga svetišta iz 14. st. očuvan je u fragmentima, a ostali su dijelovi crkve, koji su tijekom vremena propali, potpuno obnovljeni te ih je blagoslovio zadarski nadbiskup Marijan Oblak 1. svibnja 1980. Tada su postavljena i dva nova zvona na pročelnu preslicu.

Crkvica se prvi put spominje g. 1018. s podatkom da ju je izgradio zadarski biskup Prestancija I. On je crkvicu poklonio franjevačkomu samostanu sv. Krševana u Zadru.

Danas je to građevina četvrtastoga tlocrta sastavljena od triju dijelova. U prednjem dograđenom dijelu nalazi se pročelje renesansnih oblika s trokutastim nadvratkom, šiljastim otvorenim krovištem i masivnom preslicom. Srednji je dio odijeljen od prednjega dijela lučnom kamenom pregradom, a od suženoga svetišta pregradnim zidom. U njemu su postavljene klupe za puk, dva raspela, kameni stol oltara i slika sv. Mihovila. U svetištu se na začelnom zidu nalazi spomenuta replika povijesne ploče s reljefom sv. Mihovila. Mise su na blagdan i prilikom ukopa.