KAPELA SV. KATARINE U JAKŠINCU Dar domaćeg sina – svećenika

Na obroncima Medvednice (70)

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Katarine u Jakšincu

Na jednoj od uzvisina obronaka Medvednice između mjesta Sv. Matej i Gornja Stubica nalazi se selo Jakšinec u kojem je izgrađena kapela sv. Katarine djevice i mučenice (9 x 5 m) s malim zvonikom nad pročeljem i nadstrešnicom ispred ulaza. Kapela je izgrađena uz cestu na ograđenom i uređenom zemljištu koji je za tu namjenu g. 2012. kupio i darovao župi domaći sin svećenik Ivan Levak.

Sv. Katarine u pejzažu Zagorja

Ulaz u crkvicu je ispod nadstrešnice koja je uzdignuta za četiri stube, s bočnim invalidskim pristupom. U luneti ulaznih vrata postavljen je vitražni prozor s likom bl. Miroslava Bulešića i raspelom na zabatu nadstrešnice. Bočni zidovi kapele ostakljeni su vitražnim prozorima na kojima su likovi sv. Ane s malom Marijom, sv. Vidom, sv. Ivanom evanđelistom i sv. anđelima. Svetište kapele izvedeno je s trostranim začelnim zidovima.

Na sredini svetišta postavljen je drveni oltarni stol i nova slika sv. Katarine prikazane u zimskom pejzažu Zagorja koju treba smjestiti na jedan od zidova

Tamo su postavljeni kipovi: u središtu kip sv. Katarine, a bočno dva kipa apostola. Ispod središnjega kipa nalazi se malo svetohranište i dva postolja za svijeće. Na sredini svetišta postavljen je drveni oltarni stol i nova slika sv. Katarine prikazane u zimskom pejzažu Zagorja koju treba smjestiti na jedan od zidova. Nacrt za građevinu izradio je ing. Juraj Juras, a izradio ju je ing. Vladimir Breber iz Donje Stubice.

U baroknom stilu

Mise u kapeli sv. Katarine su za blagdan (25. studenoga) i nekoliko puta godišnje, a služi ih svećenik Ivan Levak pri posjetu rodnomu kraju.

U Modrovcu, selu nadomak Gornje Stubice, na brježuljku između vinograda izgrađena je slična kapela sv. Vinka, đakona i mučenika (7 x 5 m) s malim tornjem i zvonom u klasičnom baroknom stilu. Nju su podignuli Modrovčani vlastitim sredstvima i uz pomoć župljana. Tamo je proštenje 14. kolovoza, a tradicionalno »Vincekovo« 22. siječnja ispred kapele u organizaciji Udruge vinara i vinogradara »Peharček«.