»MORALNI POPULIST« Srećko Bošnjak – promicatelj moralne kulture

Srećko Bošnjak

Široke kulture i obrazovanja, Srećko Bošnjak bijaše među najplodnijim duhovnim piscima i prevoditeljima u Hrvata prošloga stoljeća, posebno zauzet u širenju moralne kršćanske kulture i kulture života, po čemu, uz don Antu Bakovića, zauzima posebno mjesto.

Kao širitelj moralne kulture bio je svojevrsni »moralni populist«, uz to jedan od ponajboljih naših poznavatelja hagiografske literature, objavivši u prijevodu ili vlastitu autorstvu više desetaka djela.

Rođen je u Višnjici, selu župe Ledinac, pokraj Gruda u Hercegovini godine 1911. Četverogodišnju osnovnu školu završio je u Grudama, a 1932. osmogodišnju gimnaziju u Mostaru, koju je pohađao kao pitomac doma »Petar Svačić« Hrvatskoga kulturnoga društva »Napredak«. Tijekom ljeta 1932. prijavio se kao svećenički kandidat Mostarsko­-duvanjske biskupije te započinje filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu. Nakon završetka petogodišnjega studija zaređen je 1937. za svećenika. Godine 1937./38. u Zagrebu diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i pohađao preddoktorski studij 1938. – 1940. Kroz to vrijeme u Hercegovini obnašao je službu župnoga vikara u Viru 1936. – 1939. i Rotimlji 1939. – 1940., a od blagdana sv. Katarine 1940. do sredine 1945. bio je župnik u Šipovači.

Doktorat o sv. Jeronimu

Zbog bolesti i liječenja poslije Drugoga svjetskoga rata otišao je u Hrvatsko zagorje, gdje je bio župni vikar najprije u Vinagori 1945. – 1946. te potom u Mariji Bistrici 1946. – 1948. Kroz to vrijeme pod vodstvom prof. dr. Andrije Živkovića napisao je disertaciju »Sveti Jeronim kao učitelj kršćanskoga morala«, doktoriravši 1948. Disertacija je tiskana tek 1995. Nakon toga postao je profesor ­teologije u Đakovu, gdje je od 1948. do 1954. predavao pastoralne predmete (pasto­ral, liturgika, govorništvo) te u tamošnjem liceju (gimnaziji) vjeronauk, francuski, njemački i zemljopis. Nakon kraćega boravka u Zagrebu i Bistrici vratio se u Hercegovinu, gdje je godinu dana bio kapelan u Bijelom Polju 1954. – 1955., a zatim je imenovan upraviteljem župe u Trebinju 1955. – 1959. te je kroz dvije godine također predavao vjeronauk u sjemenišnoj gimnaziji u Dubrovniku.

Bio je svojevrsni »moralni populist« pa je mnoge mlade parove svojom poukom doveo »pred oltar« i ohrabrio na rađanje djece. Širio je kulturu života i kulturu svjedočenja vjere pa je, uza sve, priredio tri »Zbirke propovijedi o svecima i blaženicima« 1995. i 1996.

Nakon uhićenja mons. Andrije Majića u studenom 1958. biskup Čule imenovao ga je župnikom u Studencima, gdje je službovao do 1962. Te godine don Andrija se vratio iz zatvora, a don Srećko je otišao za duhovnoga pomoćnika u Rotimlju, gdje je ostao samo godinu dana. Poslije toga imenovan je župnikom u Drežnici, gdje je ostao do 1972., kada je umirovljen. Umro je 15. travnja 1996. u Dubrovniku, a pokopan je u obiteljskoj grobnici u rodnom selu.

Intenzivna prevoditeljska djelatnost

Srećko Bošnjak ili pseudonimom Feliks Višnjić, odnosno Viator, započeo je pisati kao student u sarajevskoj »Vrhbosni« 1936., a onda i u »Katoličkom tjedniku«. Osamdesetih godina započela je njegova intenzivna prevoditeljska djelatnost, kada je s francuskoga, slovenskoga i njemačkoga preveo četrdesetak knjiga. Navodimo samo neke: Luce Laurand, »Sveti Tarzicije« 1983., Andre Duchemin, »Vjerovati i ljubiti« i Jean-Marie de Reville, »Neka Krist ispuni tvoj život« 1984., Henri Caldelari, »Oproštenje, izvor života« 1985., Jean-Marie de Reville, »Sveti župnik Arški« 1986., Eugene Engel, »Marija u životu bolesnika« i Andre Fauvelle, »Živjeti uspješnije i sretnije« 1987., Michel Dangoisse, »Svjedočanstva o pomirenju s Bogom« i Fausto Rossi, »Pierina Morosini« 1988., Robert de Gourmont, »Što je sveta misa?« 1989., Georges Huber, »Odlazi, Sotono!«, Thierry Lelievre, »Ivanka Beretta Molla« i Gabriel Emonnet, »Kristova muka i naše trpljenje« 1993., Eugene Engel, »Božjim stazama«, Jacques Perrier, »Upoznajmo i uzljubimo svetu Misu« i Jean Marie Girardin, »Trideset dana s dušama u čistilištu« 1994., Christoph Schönborn, »Apostolsko vjerovanje prema katekizmu Katoličke crkve« i Augustin Romero, »Zašto i kako se ispovijedati« 1996., Eugene Autexier, »Tajna zla« 2002., Daniel Ange, »Ivan Pavao II., dar Božji« 2003., Eugene Engel, »Marija na putu našeg života« i Jean Baptiste Jego, »Marcel Callo svjedok Kristov« 2005., Alfons M. Weigl, »Oče, Tebi je sve moguće« 2007.

Poukom doveo »pred oltar«

Većina knjiga izišla je u popularnoj biblioteci »U pravi trenutak« iz Đakova, tiskana u većim nakladama u više izdanja.

Od vlastitih djela, osim disertacije, tiskao je nekoliko knjiga: »Tajna sakramenta ženidbe« 1959., »Mladež pred ženidbom« i »Biblija, naš prijatelj« 1984., »Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život – Tumačenje prve tri Božje zapovijedi« i »Brak i obitelj« 1989., »Mladiću, djevojko, pažnja, pažnja!« 1987., tiskana u više izdanja. Posebice je svoje knjige i prijevode posvećivao moralnomu i vjerskomu odgoju mladeži, a tako i članke kojih je veći broj sve do smrti napisao za »List mladih MI«. Pisao je tekstove razne tematike i za »Službu Božju«, »Glas Koncila«, »Crkvu u svijetu« i druge periodike.

Bio je svojevrsni »moralni populist« pa je mnoge mlade parove svojom poukom doveo »pred oltar« i ohrabrio na rađanje djece. Širio je kulturu života i kulturu svjedočenja vjere pa je, uza sve, priredio tri »Zbirke propovijedi o svecima i blaženicima« 1995. i 1996. Uz isusovca Josipa Antolovića može ga se smatrati ponajboljim hrvatskim poznavateljem hagiografske literature u drugoj polovici XX. stoljeća.