NAJDRAŽI »TEOLOG BEZ DIPLOME« 26. lipnja 2006. – umro teolog i katolički javni radnik Željko Mardešić

Željko Mardešić

»Kršćanstvo ne živi od pukoga očitovanja, nego od mukotrpnoga svjedočenja«, jedna je od niza pamtljivih misli Željka Mardešića, mnogima znanoga pod pseudonimom Jakov Jukić, »teologa bez diplome«, kako su ga zvali, koji je umro 26. lipnja 2006. u Splitu.

Rođen je 10. svibnja 1933. u Milni na otoku Braču. U Zagrebu je završio studij prava. Od 1960. do umirovljenja 1993. bio je pravnik u Drvnom kombinatu i Jadrankamenu u Splitu. Istodobno je u dva navrata predavao sociologiju religije i religije svijeta na splitskoj Teologiji, odnosno KBF-u u Splitu i Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru. Bio je supokretač triju časopisa: »Crkve u svijetu« 1966. u Splitu te »Mirotvornoga izazova« 1991. i »Nove prisutnosti« 2003. u Zagrebu, aktivan sudionik brojnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, delegat BK-a na Biskupskoj sinodi u Rimu 1985., vanjski suradnik Instituta za društvena istraživanja »Ivo Pilar« u Zagrebu, Franjevačkoga instituta za kulturu mira u Splitu i Ekumenskoga instituta »Centro Aletti« u Rimu. Od 2003. bio je na čelu Katoličkoga akademskoga kruga (KRAK). Sveučilište u Splitu dodijelilo mu je 2003. godine počasni doktorat.

Mardešićev prvi interes bio je II. vatikanski koncil i koncilske promjene te pitanje odnosa Crkve i religije prema modernomu svijetu. To je prepoznatljivo u njegovih sedam knjiga te u više od četiri stotine raznih članaka. »Na srcu mu je posebno ležala čistoća pogleda na kršćaninov odnos prema životu. Zato je istančano isticao: ‘Zlo je najprije u nama i njega treba iskorijeniti: dobro je u bližnjemu i njega treba poticati. Otud i obrat u odnosu prema svijetu: nema neprijatelja, nego braće; nema protivnika, nego bližnjih. Kršćanin nije čovjek protiv drugoga, nego za drugoga – kao što je to bio Isus Krist’« (N. A. Ančić). Bio je čovjek dijaloga, pomirenja i susreta. Iako ga držaše sociologom religije i religiologom, njegova je misao primarno pastoralnoteološka: kako kršćanin treba razumijevati svijet, uklapati se u svijet i mijenjati ga iznutra vlastitim svjedočanstvom vjere? Nedvojbeno, probijao je nove putove teološkoj misli i laičkomu apostolatu Crkve u Hrvata. (L)