PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT (2) Bratstvo – nova fronta kršćanstva

»Moramo priznati«, zaključuje Papa, »da bratstvo ostaje neispunjenim obećanjem moderniteta. Čini se da je univerzalni duh bratstva, koji raste s uzajamnim povjeravanjem - kako...

PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT Ponovno lansirati humanizam života

»Stvar je dublja: u igri je novi odnos sa svijetom. Novi informatički uređaji sve se nametljivije ubacuju u različita područja stvarnosti, uključujući i naše...

LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (3) »Čovječe, tko si?« zamijenilo je podmuklo pitanje: »Čovječe, kojim pravima želiš...

Kardinal Parolin: »Treba imati hrabrosti i ponovno ispisati normativne akte i njihove sadržaje kako bismo u središte vratili vrjednote, makar znamo koliko su poteškoće...

LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA »Legalizacija pobačaja« slabi cijeli sustav zaštite i promicanja ljudskih prava

Kardinal Parolin: »Za Svetu Stolicu ispustiti temelj prava znači lišiti ih njihova bitnoga sadržaja i dopustiti da se rasprše u velikom moru proklamacija ili...

KAKAV JE DOPRINOS OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA? Značajan odnos između evanđelja i Deklaracije

Za Crkvu je presudno da ljudska prava imaju veze sa Stvoriteljem, odnosno s njegovom neizbrisivom slikom koju je utisnuo u čovjeka. To je, naime,...

PORUKA PAPE FRANJE ZA 52. SVJETSKI DAN MIRA Dobra je politika u službi mira

Povodom 52. Svjetskoga dan mira papa Franjo uputio je cijeloj Crkvi i javnosti svoju prigodnu poruku koja u cijelosti glasi:  »Mir kući ovoj!« Šaljući svoje učenike...

UZ OBJAVU HRVATSKOGA PRIJEVODA REMEK-DJELA KRŠĆANSKE LITERATURE, KNJIGE »EVANĐELJE PO MARKU – DUHOVNO ČITANJE« Pomoć za susret s Isusom i za odgovor na Božji...

»Sam čitatelj... mora učiniti posljednji korak kako bi ih primijenio na svoje osobne prilike. Tumačenje treba otkriti poimanje prve Crkve i evanđelista o velikom...

DRUGI KRISTOV DOLAZAK U ADVENTSKOJ PRIPRAVI ZA BOŽIĆ Imati hrabrosti za nadu

S. dr. Valerija Kovač: »Nada je Božji dar po kojem vjerujemo u budućnost, ne u onu budućnost koju ćemo sami napraviti, konstruirati, nego u...

ŠTO ZA EU ZNAČE MOGUĆE POLITIČKE PROMJENE U NJEMAČKOJ? Angela Merkel odlazi, ali problemi ostaju

Kad je njemačka kancelarka Angela Merkel prije dvije godine pozvala arapske izbjeglice iz Mađarske, koji su bili okupirali budimpeštanski željeznički kolodvor, da dođu u...

UZ SPOMENDAN SV. CECILIJE, ZAŠTITNICE CRKVENE GLAZBE I GLAZBENIKA Uvijek u službi liturgije

Dan 22. u mjesecu studenom poseban je trenutak za sve crkvene glazbenike, pjevače i svirače koji animiraju pjevanje u liturgiji. Toga dana, naime, slave...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA