ZAVRŠNI DOKUMENT PREDSINODSKOGA SUSRETA MLADIH U RIMU (2) »Mnogi od nas snažno žele upoznati Isusa«

Traženje/nalaženje smisla svojega postojanja također je ubrojeno među izazove i prigode s kojima se mladi suočavaju u današnjem svijetu. S tom točkom, kao izravnom...

AKTUALNOST ENCIKLIKE PAPE IVANA XXIII. »MIR NA ZEMLJI« – 55 GODINA POSLIJE Mir na zemlji jamči samo obdržavanje reda što ga je Bog uspostavio

Današnje stanje u svijetu, a posebice u vezi s terorizmom, dozivlje u sjećanje razmišljanje »dobroga pape« svetog Ivana XXIII. (1958. - 1963.) »o miru...

ZAVRŠNI DOKUMENT PREDSINODSKOG SUSRETA MLADIH U RIMU »Tražimo Crkvu koja će nam pomoći pronaći naš poziv«

U subotu 24. ožujka završio je s radom predsinodski susret mladih kao priprava za 15. Opće redovito zasjedanje Biskupske sinode koje će se održati...

OBJAVLJUJEMO STAJALIŠTE O PITANJU RODA STALNE MISIJE SVETE STOLICE PRI VIJEĆU EUROPE Dokidanje samoga antropološkoga temelja obitelji

Ne mogu se prihvatiti tvrdnje onih koji smatraju da je »rodni identitet« plod isključivo kulturnih i kontingentnih čimbenika, u potpunosti podložan pojedinačnoj slobodi, ili...

PISMO »PLACUIT DEI« KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE (2) Pravo utjelovljenje za spasenje svega čovjeka

Sadržajno i teološki gledano, središte pisma »Placuit Dei - Bogu se svidjelo« Kongregacije za nauk vjere »o nekim aspektima kršćanskoga spasenja« jest njegovo četvrto...

NOVO DOKTRINARNO PISMO KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE Sužena poimanja spasenja u zajednici vjernika

»Bogu se svidjelo da u svojoj dobroti i mudrosti objavi samoga sebe te priopći otajstvo svoje volje (usp. Ef 1, 9), kojim ljudi po...

INTELEKTUALNA I MORALNA OZBILJNOST SUOČAVANJA S KOMUNIZMOM Zajedništvo nije moguće bez lustracije

Razlog depresivnoga stanja hrvatske nacije vidi se iz temeljne ideje ili vrjednote na kojoj vladajući političari grade svoje političko djelovanje. Predsjednica radi na ostvarivanju...

PAPINA VIZIJA CRKVENIH (SVE)UČILIŠTA Radionice za »korjenitu promjenu paradigme«

Potkraj siječnja objavljena je apostolska konstitucija pape Franje »Veritatis gaudium« o crkvenim sveučilištima i fakultetima. Apostolska je konstitucija upotpunila i zamijenila apostolsku konstituciju »Sapientia...
Ivan Pavao II

UZ 30. OBLJETNICU ENCIKLIKE »SOLLICITUDO REI SOCIALIS« Što je sa »strukturama grijeha« u Hrvatskoj?

Socijalna enciklika »Sollicitudo rei socialis« (Socijalna skrb) pape Ivana Pavla II., iako službeno ima nadnevak 30. prosinca 1987., javnosti je predočena tek 18. veljače...

ŠTO O SAKRAMENTIMA PONOVNO VJENČANIMA UČE ARGENTINSKI BISKUPI? Ključno je »razlučivanje« i »pastoralna ljubav«

U preporučenom članku »Pastoralna ljubav ključ je potvrde pape Franje dokumentu biskupa Buenos Airesa« (vidi prvi dio, uvod) autor, američki teolog Robert Fastiggi, na...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA