KNJIŽEVNA ANALIZA BIBLIJSKIH TEKSTOVA O KUŠNJI KAO KORIZMENI POTICAJ Nada na dnu poraza

Dr. Dean Slavić: »Jobov je poraz koristan jer je korak na putu prema osobi koja ne će plakati zato što više nema pet stotina...

UZ 40. OBLJETNICU ENCIKLIKE »REDEMPTOR HOMINIS« IVANA PAVLA II. »Čovjek ne može živjeti bez ljubavi«

»Isus Krist središte je svemira i povijesti«, uvodne su riječi enciklike »Redemptor hominis« (Otkupitelj čovjeka), prve u nizu od 14 enciklika pape sv. Ivana...

IZAZOVI TRANSHUMANIZMA, POSTHUMANIZMA I NOVIH TEHNOLOGIJA (2) Posvijestiti čovjeku da je Božja slika

»Mene ne muče toliko takva znanstveno-fantastična predviđanja koliko me straši naša kratkovidnost, nesposobnost da uvidimo koliko je tehnologija ušla u naš život, koliko je...

O IZAZOVIMA TRANSHUMANIZMA, POSTHUMANIZMA I NOVIH TEHNOLOGIJA Zajednički zaštititi ljudsko

»Transhumanizam i posthumanizam zastrašujući su izazovi kako za vjernike tako i za one koji ne vjeruju, za većinu njih.« Budući da je riječ o...

PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT (2) Bratstvo – nova fronta kršćanstva

»Moramo priznati«, zaključuje Papa, »da bratstvo ostaje neispunjenim obećanjem moderniteta. Čini se da je univerzalni duh bratstva, koji raste s uzajamnim povjeravanjem - kako...

PAPINO PISMO PAPINSKOJ AKADEMIJI ZA ŽIVOT Ponovno lansirati humanizam života

»Stvar je dublja: u igri je novi odnos sa svijetom. Novi informatički uređaji sve se nametljivije ubacuju u različita područja stvarnosti, uključujući i naše...

LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA (3) »Čovječe, tko si?« zamijenilo je podmuklo pitanje: »Čovječe, kojim pravima želiš...

Kardinal Parolin: »Treba imati hrabrosti i ponovno ispisati normativne akte i njihove sadržaje kako bismo u središte vratili vrjednote, makar znamo koliko su poteškoće...

LJUDSKA PRAVA 70 GODINA NAKON USVAJANJA OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA »Legalizacija pobačaja« slabi cijeli sustav zaštite i promicanja ljudskih prava

Kardinal Parolin: »Za Svetu Stolicu ispustiti temelj prava znači lišiti ih njihova bitnoga sadržaja i dopustiti da se rasprše u velikom moru proklamacija ili...

KAKAV JE DOPRINOS OPĆE DEKLARACIJE O LJUDSKIM PRAVIMA? Značajan odnos između evanđelja i Deklaracije

Za Crkvu je presudno da ljudska prava imaju veze sa Stvoriteljem, odnosno s njegovom neizbrisivom slikom koju je utisnuo u čovjeka. To je, naime,...

PORUKA PAPE FRANJE ZA 52. SVJETSKI DAN MIRA Dobra je politika u službi mira

Povodom 52. Svjetskoga dan mira papa Franjo uputio je cijeloj Crkvi i javnosti svoju prigodnu poruku koja u cijelosti glasi:  »Mir kući ovoj!« Šaljući svoje učenike...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA