DOKUMENT VIJEĆA HBK-a ZA NAUK VJERE O ČOVJEKU, NJEGOVOJ VELIČINI I POZIVU (2) Cilj je čovjekova života sjedinjenje s Bogom

U poglavljima od 2. do 5. dokument Vijeća HBK-a za nauk vjere »Čovjek stvoren 'na sliku Božju' - njegova veličina i poziv« iznosi neke...

DOKUMENT VIJEĆA HBK-a ZA NAUK VJERE O ČOVJEKU Smisao čovjeka razumije se samo u Božjem otajstvu

»U konačnici čovjek sam sebi ostaje do kraja neiscrpno otajstvo jer je, stvoren na sliku Božju, odraz Božjega otajstva i samo se u Bogu...

ŠTO PORUČUJU ŽIVOT I DJELO NEDAVNO KANONIZIRANOGA JOHNA HENRYJA NEWMANA? Glasonoša Koncila i nove evangelizacije

Dr. Šimo Šokčević: »Newman poručuje bogoslovima da će se 'uskoro susresti sa svijetom koji do sada nije bio znan', s tamom mnogo većom od...

ŠTO PORUČUJU ŽIVOT I DJELO NEDAVNO KANONIZIRANOGA JOHNA HENRYJA NEWMANA? (2) Biti svjesni dara katoličke vjere

Dr. Šimo Šokčević: »Ta Newmanova duhovno-intelektualna Odiseja snažna je poruka današnjemu intelektualcu koji bi baš poput Newmana trebao neumorno tragati za Istinom, ljubiti Istinu,...

ŠTO PORUČUJU ŽIVOT I DJELO NEDAVNO KANONIZIRANOGA JOHNA HENRYJA NEWMANA? Potrebna je svakodnevna odluka ljubiti Istinu

Pozivajući se na Charlesa Taylora, dr. Šokčević govori o »antropocentrizmu«, odnosno »isključivu humanizmu«. S takvim se humanizmom »nisu slagali mnogi intelektualci toga razdoblja koji...

KAD SUVREMENI ČOVJEK POSTANE NESRETAN Tko ima pravo: minimalisti ili maksimalisti?

Postoji priča iz 13. stoljeća koja donosi zanimljiv dijalog između dvojice znanaca u kojem se oslikava i dvojba čovjeka novijega vremena. Poznatomu rabinu, koji...

ZAVRŠILO POSEBNO ZASJEDANJE BISKUPSKE SINODE ZA PANAMAZONSKU REGIJU Niz prijedloga za »integralno obraćenje«

Šesnaestom općom sjednicom u subotu 26. listopada, na kojoj je glasovanjem za svaku od 120 točaka usvojen završni dokument, završio je radni dio Posebnoga...

POSEBNO ZASJEDANJE BISKUPSKE SINODE ZA PANAMAZONSKU REGIJU (2) Ustrajanje na inkulturaciji vjere

Nema sumnje, veliki domet Sinode o Amazoniji koji se nazire, kad je riječ o dugoročnoj i trajnoj zaštiti identiteta urođeničkih i tradicionalnih zajednica, jest...

POSEBNO ZASJEDANJE BISKUPSKE SINODE ZA PANAMAZONSKU REGIJU Laboratorij za nove putove Crkve

Nakon tjedan dana sinodskoga rada može se i mora reći da je pitanje pripuštanja svećeničkomu redu »prokušanih muževa« (»viri probati«, misli se na oženjene)...

PROPAO EKSPERIMENT S RADNIKOM PHINEASOM GAGEOM Zašto »ljubav prema bližnjemu« nije posljedica rada neurona u ljudskom mozgu

Böll prepoznaje prednost kršćanstva u odnosu na sva drukčija razmišljanja: »I najlošijemu kršćanskomu svijetu dao bih prednost pred poganskim, jer u njemu ima prostora...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA