NAZIVI BRAT I SESTRA U BIBLIJI Tko su Isusova braća i sestre?

Foto: Shutterstock

Ne znam šaljem li na pravu adresu, ali imam upit, odnosno nejasnoću u vezi s jednim odlomkom iz evanđelja: Mt 12, 46-50, Mk 3, 31-35, Lk 8, 19-22. Odlomci su vrlo slični u svim trima sinoptičkim evanđeljima. Evo citata iz Mateja: »Prava rodbina Isusova – Dok on još govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. 47Reče mu netko: ‘Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.’ 48Tomu koji mu to javi on odgovori: ‘Tko je majka moja, tko li braća moja?’ 49I pruži ruku prema učenicima: ‘Evo’, reče, ‘majke moje i braće moje! 50Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.’«

Na koga se odnosi dio »eto majke i braće njegove«, osobito ovo »braće njegove«? Ovakvi me dijelovi ostavljaju u nedoumici, a pitam kao praktični vjernik in bona fide te se nadam da ćete mi odgovoriti ili me barem uputiti na pravu »adresu«. Unaprijed hvala i svako dobro. 

Bonislav Kamenjašević

Ne sumnjamo u iskrenost Vašega pitanja niti da ga ne postavljate in bona fide jer nam se sa sličnim pitanjima već više puta obraćalo više naših čitateljica i čitatelja, a to se pitanje od vremena do vremena javlja i zbog nekih novih mišljenja, pristupa i otkrića. Tako smo još 2015. godine pisali o tome kad je bio otkriven jedan aramejski natpis na grobnici iz prvoga stoljeća na kojoj je pisalo: »Jakov, sin Josipov, brat Isusov«.

»Tipične« ljudske reakcije maloga mjesta

Kako su se u objašnjavanje i komentiranje uključili i katolički teolozi bibličari, i mi smo se tada oslonili na njihova promišljanja, koja u obzir uzimaju biblijske tekstove koje i Vi spominjete, a isto tako povijesni razvoj teologije, posebno na području biblijske egzegeze i biblijskih znanosti.

Moderna povijesno-kritička metoda upozorila je i na neke druge činjenice, pa nas tako egezgete – bibličari upozoravaju da na aramejskom ili hebrejskom jeziku riječ »brat« može značiti bilo brat, bilo bratić, bilo nećak, pa čak i saveznik. (…) Katolički nauk ističe da je Marija »vazda Djevica«, stoga Isus nije mogao i nije imao krvne braće i sestara.

Glede otkrića spomenutoga natpisa čak je i pronalazač bio oprezan u svom tumačenju pa je tada napisao: »Imajući na umu broj stanovnika Jeruzalema (možda 80 000) i uobičajena tadašnja imena, moglo je biti najmanje 20 Jakova čiji je otac nosio ime Josip i čiji je brat bio Isus.« Zato je uvijek dobro na pameti imati i ovakve, rekli bismo oprezne i razborite pristupe, kako ne bismo donosili zaključke »naprečac«, ali i kako ne bismo unaprijed zatvarali put novim teološkim razmišljanjima i tumačenjima. Premda je u Vašem pitanju implicitno sadržano i pitanje o Marijinu djevičanstvu, nije nužno u kontekstu ovoga odgovora ulaziti u teološku raspravu o njemu, pa ćemo se zadržati u okviru našega ranijega odgovora i onih podataka koji su nam dostupni. A oni nam govore o Isusovom dolasku u Nazaret u subotu i odlasku u sinagogu. Tamo je održao govor koji je mnoge zadivio, ali se odmah javljaju i »tipične« ljudske reakcije maloga mjesta u kojem svatko poznaje svakoga: »Zar nije ovo tesar, sin Marijin, a brat Jakovljev, Josipov, Judin i Šimunov? Zar mu se sestre ne nalaze ovdje među nama?« (Mk 6, 2-3). Već na temelju toga teksta opravdano je Vaše pitanje koje se javljalo od početka kršćanstva, a odnosilo se na Isusovu »braću i sestre« od kojih se on, na svojevrstan način, ogradio – kao što je vidljivo iz teksta koji i Vi spominjete u pismu: »Jer tko god vrši volju Božju, on mi je brat, sestra i majka.«

Tradicionalna rješenja 

Poznata nam je činjenica da i židovski povjesničar Josip Flavije u 1. stoljeću govori o Jakovu koji je odgovoran za Crkvu u Jeruzalemu i navodi da je taj Jakov »brat Isusa zvanoga Krist«. Prva i drevna »identifikacija« te »braće« javlja se u jednom apokrifnom spisu (što znači da nije prihvaćen u kanonske tekstove Svetoga pisma!), takozvanom Jakovljevu protoevanđelju, koje je napisano u 2. stoljeću. U tom apokrifnom tekstu Josip sam kaže, u trenutku vjenčanja s Marijom: »Imam djece i starac sam, dok je ona djevojka!« (9, 2). Ovdje bi dakle Isusova »braća« zapravo bila njegova polubraća, rođena iz prvoga braka Josipova. I u drugom stoljeću – u djelu jednoga kršćanskoga autora (»Sjećanja«) – govori se o Isusovim »rođacima« ili »rodbini«, koje su krajem prvoga stoljeća procesuirali Rimljani u doba cara Domicijana. Upravo je tu tezu prihvatio prevoditelj Biblije na latinski sv. Jeronim, koji je u Isusovoj »braći« i »sestrama« »prepoznao« bratiće i sestrične, znači pripadnike šire Marijine rodbine. Tu je svoju tezu sv. Jeronim branio polemizirajući s jednim svojim suvremenikom u četvrtom stoljeću, nekim Elvdijem, koji je tvrdio da je riječ o djeci koju bi, navodno, Marija i Josip bili imali poslije Isusa. Tu tezu zastupaju i neki suvremeni bibličari, upućujući na Evanđelje po Luki koji piše: »…i rodi sina svoga, prvorođenca«, Isusa (2, 7). Ipak, ovdje valja primijetiti da »prvorođenac« po sebi ima pravnu vrijednost te ističe biblijska prava, to jest taj pojam zapravo ističe prava povezana s prvorođenstvom. Poznati talijanski bibličar i kardinal Gianfranco Ravasi kao svojevrsni kuriozitet naveo je jedan neimenovani aramejski dokument iz prvoga stoljeća koji govori o jednoj majci (i njoj je bilo ime Marija) koja je umrla »rađajući svoga sina prvorođenca«. Da se pojam »prvorođenac« tumačio u suvremenom smislu, očito je da bi ga ovdje bilo suvišno spomenuti jer je više nego jasno da žena koja je umrla pri porodu nije mogla imati druge djece.

Šire značenje riječi »brat«

Moderna povijesno-kritička metoda upozorila je i na neke druge činjenice, pa nas tako egezgete – bibličari upozoravaju da na aramejskom ili hebrejskom jeziku riječ »brat« (»aha« i »ah«) može značiti bilo brat, bilo bratić, bilo nećak, pa čak i saveznik. Tako u Knjizi Postanka Abraham svojega nećaka Lota naziva »bratom« (usp. 11, 12), a izraz »braća Gospodinova« u Novom zavjetu označava skupinu kršćana židovskoga podrijetla koji su bili vezani na nazaretsku skupinu Kristovih sljedbenika (usp. Dj 15, 13 i 21, 18). Katolički nauk ističe da je Marija »vazda Djevica«, stoga Isus nije mogao i nije imao krvne braće i sestara.