NOVA KNJIGA O SV. TEREZIJI OD DJETETA ISUSA »Mali katekizam prikazanja svete Terezije od Djeteta Isusa«

Mali katekizam prikazanja svete Terezije od Djeteta Isusa poput žrtve paljenice milosrdnoj Božjoj ljubavi objavljen je u suizdanju Glasa Koncila i Zaklade »Sveta Maravillas od Isusa«.

Mali katekizam su prema Terezijinim mislima i nauku, u obliku jasnih upita i još jasnijih odgovora, složili njezini duhovni sinovi kao pomoć »malenim dušama« koje žele rasti u svetosti te nasljedovati sv. Tereziju od Djeteta Isusa u njezinu prikazanju milosrdnoj Božjoj ljubavi.

Katekizam je podijeljen na dvije veće cjeline. Prvi dio, naslovljen Prije prikazanja, donosi upute i objašnjava pojmove rasvjetljujući što je sve potrebno za dobru pripremu za čin prikazanja. Drugi dio, Nakon prikazanja, tumači ono što slijedi nakon čina prikazanja tj. zadaće žrtve Ljubavi, njezine nade i stav prema patnji, te smrt iz ljubavi.

U Dodatku se donosi odgovor na pitanje koliko je često potrebno izgovarati čin prikazanja koji je sastavila sv. Terezija od Djeteta Isusa kako bi osoba postala istinska žrtva Ljubavi.

Na kraju knjižice nalazi se tekst molitve Prikazanje mene same kao žrtve paljenice milosrdnoj ljubavi dragoga Boga koji je na blagdan Presvetoga Trojstva, 9. lipnja 1895., zapisala karmelićanka sv. Terezija od Djeteta Isusa i od Svetoga Lica.