O BRAKU IZ SUVREMENE PERSPEKTIVE Prijateljstvo i čednost supružnika kao »najsjajnije zrake« obiteljske svakidašnjice

Foto: Shutterstock

Zašto je kršćanstvu toliko važan brak? Može li jednako »važan« biti život u braku i život u celibatu? Je li spolni nagon grijeh? Postoje li muškost i ženskost? Tim se pitanjima na tragu nauka Katoličke Crkve, ali iz suvremenih gledišta, bavi knjiga »Obiteljsko poslanje: Put prema bračnoj duhovnosti« autorice Carle Rossi Espagnet, a njezina je promišljanja predstavio projekt »Obitelj i mediji«.

»U vremenu u kojem je ‘institucija’ braka sustavno umanjivana, kada se ignorira važnost tijela i trivijalizira seksualnost, potrebno je govoriti o braku kao pozivu, tako da taj zavjet između dvoje ljudi pred Bogom doista može trajati zauvijek«, napominju iz »Obitelji i medija«.

»Priprema za brak iznimno je važna i ljubav – suprotno onomu što danas mnogi misle – nije samo nešto što se događa spontano ili nešto što se može improvizirati. Dvije najsjajnije ‘zrake’ koje grade snažan dom koji može prolaziti kroz razne kušnje su prijateljstvo i čednost«, pojašnjavaju iz »Obitelji i medija«.

Autorica Rossi Espagnet iscrpno predstavlja »povijest« odnosa Crkve prema spolnosti – od Svetoga pisma, preko Drugoga vatikanskoga koncila, sve do teologije tijela koju je promicao papa Ivan Pavao II. Premda je riječ o teološkom govoru, autorica na razumljiv način na temelju crkvenih dokumenata argumentira zašto je bračni život autentičan put prema svetosti i zašto spolnost sama po sebi nije kontroverzna. No autorica Rossi Espagnet bavi se i nekim »suvremenim« stvarnostima u muško-ženskim odnosima, kao što su preljub, nezdrava požuda ili potreba za »posjedovanjem« svojega supružnika, koje su posljedica istočnoga grijeha. Znatan dio knjige posvećen je i nekim »praktičnim« pitanjima iz bračne svakidašnjice, kao što je rođenje prvoga djeteta, odnos između posla i obiteljskoga života, razne krize i napetosti, ili snalaženje u zdravstvenim neprilikama u užoj obitelji. »Autorica vrlo dobro pokazuje da su teškoće, razna očekivanja, radosti i nadanja dio ‘dinamike’ svake obitelji. To je samo pokazatelj koliko je važno graditi čvrste veze unutar obitelji jer je obitelj bila i uvijek treba biti ono što je na prvom mjestu – ‘mjesto’ u kojem smo uvijek dobrodošli, gdje ćemo uvijek naći pomoć«, napominju iz »Obitelji i medija« na tragu knjige »Obiteljsko poslanje«. »Priprema za brak iznimno je važna i ljubav – suprotno onomu što danas mnogi misle – nije samo nešto što se događa spontano ili nešto što se može improvizirati. Dvije najsjajnije ‘zrake’ koje grade snažan dom koji može prolaziti kroz razne kušnje su prijateljstvo i čednost«, zaključuju iz »Obitelji i medija«.

U Hrvatskoj na 100 sklopljenih brakova dolaze 34 rastave. U zapadnim zemljama stope rastava još su dramatičnije – kreću se između 50 i 80 rastava na 100 sklopljenih brakova. Nagli porast rastave braka u Europi je započeo sedamdesetih, što mnogi autori povezuju sa »seksualnom revolucijom« iz desetljeća prije toga.