PITANJE VJERE I ČASTI Kako postati malteški vitez?

Foto: Siciliani-Gennari/SIR
Kako postati malteški vitez?

Nedavno ste pisali o Malteškom viteškom redu. Čula sam da postoje stupnjevi tih vitezova. Možete li malo detaljnije objasniti kakvi stupnjevi pripadnosti redu postoje, kako se zapravo postaje malteški vitez, koje je njihovo poslanje danas?

Čitateljica

Poduži lijep razgovor o Malteškom viteškom redu možete pronaći i na našim internetskim stranicama (Prilika, tekst objavljen 30. rujna 2018.), pa ćemo naš daleko kraći odgovor temeljiti na tom tekstu. U to je doba taj katolički red – punoga naslova Suvereni jeruzalemski, rodoski i malteški viteški hospitalni red svetoga Ivana, ranije poznatiji i kao ivanovci – u Hrvatskoj imao šest članova. Tadašnji veleposlanik Suverenoga malteškoga reda u Hrvatskoj 43-godišnji Michael Dzeba istaknuo je da je Malteški red najstarija humanitarna organizacija na svijetu i poslije Katoličke Crkve najstarija institucija zapadnoga svijeta, a u kontekstu Vašega pitanja o njihovu poslanju danas iz njegova je odgovora jasno da je »red danas jedna vrsta katoličke ‘humanitarne hitne službe’ koja je izrasla iz kršćanske zapovijedi: Ljubi bližnjega svoga«. »Malteški red nastao je iz grupe trgovaca koji su iz talijanskoga grada Amalfija prije više od 950 godina hodočastili u Svetu Zemlju i ondje bili suočeni s velikim siromaštvom i teškim bolestima. U Jeruzalemu su potom osnovali bolnicu koju su sagradili uz crkvu sv. Ivana te na taj način dobili izvorno ime ivanovci. Od samoga je početka Malteški red pružao pomoć svima kojima je bila potrebna, bez obzira na boju kože, naciju, vjeru ili financijske mogućnosti. To je, među ostalim, jedan od razloga zašto do današnjega dana Malteški red ima izuzetan ugled i u islamskom svijetu… Malteški red danas ima otprilike 14 tisuća članova širom svijeta. Najveći dio čine laici koji ulaskom u red posvećuju znatan dio svojega života ispunjenju našega gesla: Zaštita vjere i pomaganje siromašnima. Posebnost i karizma Malteškoga reda u usporedbi sa sličnim organizacijama jest to što naši članovi izravno djeluju. Druge organizacije, vrlo časne i učinkovite, usredotočuju se primjerice na skupljanje novčanih sredstava, a kod nas se ne smatrate pravim članom ako niste osobno promijenili barem 500 pelena starijim i nemoćnim osobama. Taj osobni pristup znatno nas razlikuje od mnogih drugih koji također čine mnogo dobra. Ali još mnogo više od samih članova reda čine volonteri. Njih je oko 100 tisuća diljem svijeta i doista su ‘junaci svakodnevnice’, a to je ono pravo i izvorno viteštvo u najljepšem smislu.« Kako ističe veleposlanik Dzeba, tijekom stoljeća većina članova Malteškoga reda dolazila je iz viteških i plemićkih katoličkih obitelji, a danas vitezovi pripadaju »svim društvenim slojevima« pa povlašteni stalež nije »izborni kriterij za ulazak u red i članstvo je načelno otvoreno svim katolicima koji su privrženi poslanju Malteškoga reda u skladu s temeljnim geslom: Tuitio fidei et obsequium pauperum – Zaštita vjere i pomaganje siromašnima«.

Na svojoj višejezičnoj službenoj internetskoj stranici ističu da prema njihovu ustavu postoje »tri klase« ili tri kategorije članova koji su podijeljeni »u tri razreda«, dodajući da članovi moraju imati uzorno ponašanje i slijediti nauk i propise Katoličke Crkve te se posvetiti aktivnostima pomoći koju pruža Red. Prema našem prijevodu, prvomu razredu pripadaju vitezovi pravde ili zavjetovani i zavjetovani samostanski kapelani koji moraju položiti zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti, s ciljem stremljenja evanđeoskomu savršenstvu. Oni su redovnici u svakom pogledu, prema propisima Zakonika kanonskoga prava. Nisu dužni živjeti zajedno. Članovi drugoga razreda, na temelju obećanja, dužni su živjeti prema kršćanskim načelima i prema onima koja se odnose na duh Reda. Podijeljeni su u tri kategorije: vitezovi i dame časti i odanosti u poslušnosti, vitezovi i dame milosti i odanosti u poslušnosti te vitezovi i dame naučiteljske milosti u poslušnosti. Treći stalež čine laici koji ne polažu redovničke zavjete i obećanja, nego žive po načelima Crkve i Reda. Podijeljeni su u šest kategorija: vitezovi i dame časti i odanosti, samostanski kapelani »ad honorem«, vitezovi i dame milosti i odanosti, kapelani Učiteljstva, vitezovi i dame magistralne milosti, darovani i darovane u milosti.