Završetkom Tjedna »Laudato si’«, 25. svibnja ujedno je završila posebna Godina »Laudato si’« koja je proglašena u povodu pete obljetnice izlaska istoimene enciklike pape Franje o brizi za zajednički dom – planet Zemlju. Tom enciklikom papa Franjo uputio je hitan poziv na očuvanje planeta. Otvarajući ovogodišnji Tjedan »Laudato si’«, papa Franjo je naglasio važnost tih sedam dana kao prigode da »naučimo slušati vapaj Zemlje i siromašnih«.

Iz Dikasterija za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja istaknuli su da su katolici u cijelom svijetu postigli važan napredak na putu ekološkoga obraćenja. No slijedi još uvijek dalek put, uz to što je cijeli svijet suočen s pandemijom koronavirusa te je stoga potreban plan oporavka koji ne će zanemariti brigu za okoliš i najranjivije članove ljudske obitelji.

Tjedan »Laudato si’« i ove je godine potaknuo Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja u suradnji s Globalnim katoličkim pokretom za klimu koji u toj inicijativi podupire sudjelovanje više od 150 katoličkih partnera. Završetkom pak Tjedna i posebne Godine »Laudato si’«, službeno je pokrenuta Platforma inicijativa »Laudato si’«, koja bi trebala postati svojevrsni akcijski plan kako encikliku »Laudato si’« provesti u svakodnevni život. Tako će taj sedmogodišnji operativni put voditi obitelji, župne i dijecezanske zajednice, škole i sveučilišta, bolnice, poduzeća, skupine, pokrete, organizacije, redovničke ustanove u prihvaćanju održivoga načina života. Stoga ta platforma Dikasterija za promociju cjelovitoga ljudskoga razvoja nudi prostor institucijama, zajednicama i obiteljima za učenje i rast.

Cilj je okupiti glavne crkvene partnere raznim akcijama i događajima, širiti »Evanđelje stvorenoga« preko misijskoga poslanja, zazvati Duha Svetoga i zagovor Djevice Marije na katoličko zauzimanje u brizi o stvorenom te uključiti kontemplativne redove u molitvu za to. Platforma će se razvijati stupnjevito kroz 2021. i 2022. godinu, a po njezinu dovršetku sadržavat će tri elementa: »Laudato si’« plan za mapiranje osobnoga putovanja, praktične smjernice o načinima poduzimanja akcija i resurse za razvoj zajednica prakse.

Postavljeno je sedam ciljeva: odgovor na vapaj zemlje, odgovor na vapaj siromaha, ekološka ekonomija, usvajanje održivih životnih stilova, ekološki odgoj, ekološka duhovnost i uključivanje zajednice i participativno djelovanje. Njihov cjelovit pristup priznaje granice planeta i svih društveno-ekonomskih sustava, kao i ljudske korijene ekološke krize. Platformi će se moći pristupati preko službene vatikanske mrežne stranice (www.laudatosi.va <http://www.laudatosi.va/>).

Prefekt Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoja kardinal Peter Turkson predstavio je kontekst nastanka te akcijske platforma, a to je ozbiljnost krize u kojoj se nalazi Zemlja kao zajednički dom i hitnost da se na nju odgovori. Upozorio je da je čitava ljudska obitelj, cijeli planet u velikoj opasnosti i da više nema vremena za čekanje i odgađanje, da treba spriječiti globalne utjecaje na klimu, te pozvao na obnovu dijaloga o tome kako graditi budućnost planeta.

Koordinator odsjeka »Ekologija i stvoreni svijet« Dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj o. Joshtrom Issac Kureethadam rekao je da je riječ o višegodišnjem projektu kojemu je cilj ostvariti cjelovitu ekološku viziju sadržanu u enciklici »Laudato si’«. Cjelovita ekologija traži da ljudi zajedničkim snagama ostvare to poslanje, a platforma »Laudato si’« hod je prema punoj održivosti u duhu cjelovite ekologije koji se ostvaruje kroz jedno razdoblje.

U nadahnuću biblijskom temom jubileja odabran je vremenski okvir od sedam godina, od kojih se predviđa da će prva godina biti posvećena trima temeljnim zadaćama: izgradnji zajednice, dijeljenju dobara i izradi konkretnih akcijskih planova za ostvarivanje sedam ciljeva »Laudato si’«. Nakon toga slijedi pet godina konkretnih djelovanja, a posljednja će godina biti »subotnja godina« u kojoj će se zahvaljivati Bogu. Akcijsku platformu, istaknuo je o. Kureethadam, moguće je ostvariti samo suradnjom, »sinodskim« hodom koji papa Franjo predlaže cijeloj Crkvi.

Na platformi se radilo gotovo dvije godine, projekt vodi Dikasterij za promicanje cjelovitoga ljudskoga razvoja, u suradnji s Međunarodnim Caritasom, Globalnim katoličkim klimatskim pokretom, Unijom redovničkih poglavara u Rimu (USG i UISG), mrežom katoličkih nevladinih organizacija (CIDSE), crkvenim mrežama REPAM i REMAM u Sjevernoj i Južnoj Americi, REBAC u Africi, RAOEN u Aziji, mrežama mladih CYNESA, Eco-Jesuit, Don Bosco Green Alliance i Living Laudato si’ Philippines te čelnicima radnih skupina pojedinih odsjeka. Želi se pokrenuti »narodni pokret iz baze« koji zaista može dovesti do radikalnih promjena koje su prijeko potrebne s obzirom na hitnost krize kojom je pogođen naš zajednički dom.

Prva skupina onih koji se žele priključiti platformi može se upisati u program do 4. listopada, blagdana sv. Franje Asiškoga. Kako je objasnio o. Kureethadam, nadaju se da će svake godine veća grupa započeti svoj sedmogodišnji hod te da će se na taj način stvoriti kritična masa potrebna za preobrazbu društva jer, kako je rekao, sociolozi kažu da je početna kritična masa potrebna za pokretanje takve preobrazbe samo 3,5 posto jedne zajednice.

PAPA FRANJO
»Iz Božjih ruku primili smo vrt, ne smijemo djeci ostaviti pustinju«
U povodu pokretanja te akcijske platforme papa Franjo je uputo videoporuku u kojoj je upozorio da su ljudi iz Božjih ruku primili vrt te da ne smijemo svojoj djeci ostaviti pustinju. Naglasio je da svi mogu surađivati, svatko sa svojom kulturom i iskustvom, inicijativama i sposobnostima, da se Zemlja vrati svojoj izvornoj ljepoti i da se stvorenomu svijetu vrati njegov prvobitni sjaj.
Papa je ponovio poziv koji je uputio svim ljudima dobre volje 2015. godine enciklikom »Laudato si’« o skrbi za zajednički dom: »Već neko vrijeme kuća koja nam je dom pati zbog rana koje joj nanosimo zbog grabežljivosti, zbog koje se osjećamo gospodarima planeta i njegovih resursa i zbog koje se neodgovorno služimo dobrima koje nam je Bog dao.« Danas se te rane dramatično manifestiraju u ekološkoj krizi bez presedana, koja pogađa tlo, zrak, vodu i, općenito, ekosustav u kojem ljudi žive. Pandemija je još snažnije iznijela na vidjelo vapaj prirode i vapaj siromaha koji najviše trpe zbog nje, pokazujući da je sve međusobno povezano i međusobno ovisno te da naše zdravlje nije odvojeno od zdravlja okoliša u kojem živimo. Papa Franjo stoga upozorava na prioritet u odgovoru na dva vapaja, Zemlje i siromaha.
Potreban je novi ekološki pristup koji mijenja način života u svijetu, čovjekov odnos prema zemljinim dobrima i, općenito, način na koji gledamo na čovjeka i živimo. Put kojim trebamo ići put je »cjelovite ljudske ekologije, koja uključuje ne samo pitanje zaštite okoliša, nego i čovjeka u cjelini«. »Imamo veliku odgovornost, posebno prema budućim naraštajima. Koji svijet želimo ostaviti našoj djeci i našim mladima? Naša sebičnost, ravnodušnost i neodgovorni načini života ugrožavaju budućnost naše djece! Ponavljam stoga svoj apel: skrbimo se za svoju majku Zemlju, pobijedimo napast sebičnosti koja nas čini grabežljivcima dobara, gajimo poštovanje prema darovima Zemlje i stvaranju, započnimo način života i uspostavimo društvo koje je konačno ekološki održivo: imamo priliku pripremiti bolje sutra za sve. Iz Božjih smo ruku primili vrt, ne možemo svojoj djeci ostaviti pustinju«, upozorio je Papa u videoporuci povodom pokretanja Akcijske platforma »Laudato si’«. Taj se poziv tiče i vjernika i Crkve u Hrvatskoj.