STRUČNJAK ZA TEOLOGIJU INVALIDITETA MIGUEL J. ROMERO GOVORI O IZAZOVIMA KATOLIČKE INKLUZIJE Svako je ljudsko biće Božji »insajder«, bez obzira na teškoće

Izv. prof. dr. Miguel J. Romero sa Sveučilišta Salve Regina
»Estetski osjećaji i praktične sklonosti većine zapadnjaka pri razmatranju ljudskoga tijela ispostavljaju se čvrsto ukorijenjenima u eugeničkim načelima, uskom materijalizmu i pragmatičnom funkcionalizmu ‘biomedicine’«

»Više vama treba da služite sirotinji nego što sirotinji treba vaša služba«, govorila je svojim uršulinkama njihova sveta utemeljiteljica Anđela Merici. Franjevačka trećoredica, koje se Crkva spominje u petak 27. siječnja, u tu se istinu i sama uvjerila zahvaljujući privremenoj sljepoći po kojoj je zaslužila naziv zaštitnice osoba s invaliditetom. No zabluda da su osobe s invaliditetom ponajprije osobe potrebite pomoći tek je jedna među mnogima zbog kojih se osobe s invaliditetom danas uglavnom i promatra samo kroz invaliditet. Posljedice takva stajališta ne mimoilaze ni Crkvu – od njezine sveučilišne teologije pa sve do svakodnevnoga pastorala. Za svjež duhovni pogled na invaliditet stoga smo se obratili jednomu od vodećih svjetskih stručnjaka na tom polju, izv. prof. dr. Miguelu J. Romeru s američkoga Sveučilišta »Salve Regina«, koji je već iz iskustva odnosa s vlastitim bratom koji ima kognitivno oštećenje shvatio da su osobe s invaliditetom prije svega – osobe.

Lijek sv. Tome protiv eugenike

»Razlog teškoći u prepoznavanju dobra života s invaliditetom povezan je s vrijednostima, očekivanjima i sklonostima kasnomoderne zapadne kulture. Čak i kada uzmemo u obzir znatne regionalne razlike, estetski osjećaji i praktične sklonosti većine zapadnjaka pri razmatranju ljudskoga tijela ispostavljaju se čvrsto ukorijenjenima u eugeničkim načelima, uskom materijalizmu i pragmatičnom funkcionalizmu ‘biomedicine’.«

»Ne postojimo ‘mi’ i ‘oni’, postojimo samo ‘mi’. Drugim riječima, s motrišta evanđelja i milosnoga puta ljudskoga bića do blaženstva svako je temeljno antropološko ili moralno razlikovanje ‘neinvalidnih nas’ i ‘invalidnih njih’ vjerojatno krivovjerno«

A eugenička načela brzo pronalaze svoje mjesto i izvan zdravstvene skrbi, upozorava dr. Romero. »Ti osjećaji i sklonosti utječu na to kako većina suvremenih zapadnjaka shvaća razliku između ‘dobra tijela’ i ‘loša tijela’, što s druge strane predodređuje splet temeljnih pretpostavki o moralnom značaju i životnom iskustvu osoba koje se nose s onesposobljujućim tjelesnim oštećenjem ili bolešću.«

Podlogu za svoju kritiku suvremenoga pogleda na invaliditet Romero je pronašao u filozofiji sv. Tome Akvinskoga, koji je u teološkom promišljanju »O zlu« ustvrdio kako bi »svi ljudi bili stvoreni uzalud da ne mogu postići sreću«. »Baš u tom odlomku Akvinac potvrđuje sržni kršćanski nauk da čovječanstvo u cjelini trpi rane istočnoga grijeha te nas podsjeća da nam je jedini lijek vjera u Isusa Krista.« Tom mišlju, tumači Romero, sv. Toma i suvremene kršćane opominje da ne postoji zasebna raspodjela milosti za osobe s invaliditetom i one bez njega: svi smo, naime, ranjivi pred bolešću. »Ne postojimo ‘mi’ i ‘oni’, postojimo samo ‘mi’. Drugim riječima, s motrišta evanđelja i milosnoga puta ljudskoga bića do blaženstva svako je temeljno antropološko ili moralno razlikovanje ‘neinvalidnih nas’ i ‘invalidnih njih’ vjerojatno krivovjerno«, zaključuje teolog, zazivajući drukčije utemeljenje mišljenja o ljudskom biću, njegovoj sreći i vječnom blaženstvu.

Poslanica Rimljanima kao putokaz
Čak i kršćanske zajednice koje s ljubavlju prihvaćaju osobe s invaliditetom skrb o njima često povjeravaju tek specijaliziranim pojedincima ili skupinama. Kako prevladati to odjeljivanje invaliditeta u Crkvi? »Ne mogu to izreći bolje nego sveti Pavao u Poslanici Rimljanima: moramo se obratiti. ‘Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti… Ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je već komu Bog odmjerio mjeru vjere. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu’«, navodi dr. Romero.
Filozofski pojednostavnjeno, teološki nepotpuno

No je li uopće moguće drukčije misliti uz pojmove kao što je invaliditet? »Pojam i koncept invaliditeta ponovno su uvedeni u sjevernoamerički anglofoni diskurs šezdesetih godina prošloga stoljeća. Postoji široka akademska suglasnost da su različite kasnomoderne primjene toga pojma i koncepta – primjerice u suvremenom medicinskom, sociološkom i pravnom govoru – nedavni izumi. Dakle, nema ničega isključivo ‘katoličkoga’ u shvaćanju da ti izumi mogu tvoriti zaprjeku valjanu znanstvenomu bavljenju povijesnim tvorevinama i tekstovima.« Upravo povijest, ističe sugovornik, potvrđuje da taj zaključak vrijedi i za sve koji se izvan anglofone sfere susreću sa sličnim konceptima. »Promatrajući kršćanska teološka, pastoralna i duhovna promišljanja što su se prije 20. stoljeća bavila tjelesnim stanjima koja mi, kasnomoderni ljudi, obično svrstavamo pod naslov invaliditeta, među najvažnijim je stvarima koje kršćani mogu naučiti to da su suvremeni ateleološki i imanentni okviri koncepta invaliditeta uglavnom filozofski pojednostavnjeni i teološki nepotpuni«, objašnjava.

»Suvremeni ateleološki i imanentni okviri koncepta invaliditeta uglavnom su filozofski pojednostavnjeni i teološki nepotpuni«

Pitanje invaliditeta osim teoretskoga promišljanja zaziva i praktično razrješenje, koje se najčešće traži u – inkluziji. No dr. Romero upozorava da je i sam pojam inkluzivnosti zasnovan na društvenom modelu koji invaliditet određuje kao isključenost iz zajedničkih dobara. »To je jednostavan i pragmatično učinkovit način da politički dionici koji ne dijele smislene filozofske sporazume o ljudskoj naravi, ljudskoj sreći i krajnjem cilju ili svrsi ljudskoga bića pristupe govoru o politikama.« No krštenje i ujedinjenje u mistično Tijelo Kristovo vjernike bi ipak trebalo osvijestiti da u Crkvi nema »autsajdera« ni »insajdera«. »Bog nam u Isusu Kristu otkriva da je svako ljudsko biće zapravo ‘insajder’, stvorenje oblikovano na sliku Božju i pozvano na savršenstvo sličnosti po dioništvu u Tijelu Kristovu. U slučajevima kada pojedini kršćani ili kršćanske zajednice ne žive na način koji očituje tu osnovnu istinu, društveni model invaliditeta i inkluzivni okvir nude pragmatično učinkovit način da se opomene grješno ponašanje pojedinca ili zajednice koja ne ljubi.«

Biografija: Miguel J. Romero izvanredni je profesor na Religijskim i teološkim studijima Sveučilišta »Salve Regina« u Newportu (SAD). Diplomirao je teologiju na Sveučilištu »Duke«, gdje je i doktorirao 2012. disertacijom o teološkom pristupu sv. Tome Akvinskoga invaliditetu i teškim kognitivnim oštećenjima. Član je Nadzornoga odbora Nacionalnoga katoličkoga partnerstva o invaliditetu.