TRIDESET GODINA TOMS-OVIH POMAKA Barijere je moguće pomaknuti

Udruga tjelesnih invalida TOMS, Trogir
Ivica Bašić, predsjednik Udruge tjelesnih invalida TOMS, Trogir

U trideset godina postojanja i rada Društvu distrofičara, cerebralaca i ostalih tjelesnih invalida općine Trogir, koje danas nosi naziv Udruga tjelesnih invalida TOMS, događale su se brojne promjene u rastu i razvoju ne samo udruge, nego i odnosa društva prema njima. Ono po čemu je udruga najdulje prepoznatljiva jest humanitarna akcija pod nazivom »Vinskom cestom do humanosti i dobrote«. Akcija se kontinuirano provodi od 2001. godine na trogirskoj rivi s ciljem pomoći najpotrebitijim osobama s invaliditetom. Akciju prati bogat glazbeni program koji posjećuju brojni domaći i strani gosti. Udruga provodi i brojne aktivnosti kojima je cilj prikazati pozitivne primjere aktivnoga djelovanja osoba s invaliditetom i njihove uloge u društvu, ali i potrebe i prava osoba s invaliditetom s područja grada Trogira te općina Okrug, Marina i Seget. Udruga je osmislila i program »Trogir – UNESCO-ov grad bez barijera« s ciljem da osobama s invaliditetom trajno omogući nesmetan pristup svim ustanovama, odnosno svakomu dijelu grada. Slične aktivnosti provedene su kroz projekt »Turizam bez barijera« a dodijeljenim sredstvima izvršene su prilagodbe na određenim lokacijama u gradu i postavljene rampe za kretanje osoba s invaliditetom.

Projekt »Osobni asistent«

Projektom »Osobni asistent« za sedam osoba s najtežim stupnjem invaliditeta osigurana je usluga osobne asistencije radnim danom u trajanju od četiri sata, a ta se praksa osiguravanja novih osobnih asistenata nastavlja te ih danas ima 26. Udruga je osnovala i poludnevni boravak »Dječji osmijeh« u kojem se kontinuirano pružaju razne stručne usluge, s tim da broj korisnika varira ovisno o odobrenim projektnim prijedlozima te dostupnim natječajima. Kroz projekte se organiziraju razni rehabilitacijsko-didaktički programi, fizioterapijske, logopedske i druge stručne terapije te provedba kreativnih, likovnih, glazbenih radionica i radionica šivanja. Od 2017. godine provodi se i projekt »Košulja sretnoga čovjeka« s ciljem socijalnoga uključivanja djece i mladih s teškoćama kroz radionice tjelovježbe i socijalnih vještina, uključujući posjete društvenim događanjima, izlete i slično. Udruga se skrbi i o osobama starije životne dobi osiguravanjem raznih edukativnih, kreativnih i društvenih radionica, a provedbom projekta EU-a »Zaželi promjenu« osigurava se svakodnevna pomoć u kući za 100 starijih i nemoćnih korisnika koju pruža 25 žena s područja Trogira i okolnih općina. Osim raznih projektnih postignuća, udruga je ponosna na dobru i uspješnu suradnju s lokalnim vlastima i brojnim partnerskim institucijama i organizacijama, kao i na donatore i volontere bez kojih se mnoge od navedenih aktivnosti ne bi mogle provesti.