UDRUGA ZA AUTIZAM ZAGREB Podrška za kvalitetniji život

Slavica Dujmović, prof., predsjednica Udruge za autizam Zagreb

Skrb za odrasle osobe s autizmom nije sustavno riješena u Hrvatskoj, za njih nema razvojnih programa skrbi, ni na nacionalnoj ni na lokalnoj razini. Mnogo odraslih osoba s autizmom živi u obitelji sa starijim i često bolesnim roditeljima. Mnogi se više ne mogu kvalitetno brinuti za svoju djecu koja su odrasle osobe i imaju svoje specifične potrebe. Njihov je život određen stalnom neizvjesnošću i dubokom zabrinutošću za budućnost djeteta. Najviše ih boli beznađe jer ne vide kvalitetna rješenja za život svoje djece u vremenu kada njih više ne bude. Stoga je 1997. godine osnovana Udruga za autizam Zagreb radi okupljanja osoba s poremećajima autističnoga spektra, njihovih obitelji, prijatelja i stručnjaka, s ciljem promicanja i ostvarivanja prava i sloboda koje imaju i drugi građani u integriranim uvjetima lokalne sredine.

Udruga ima 15 zaposlenih, 150 članova i 30-ak volontera. Projektima i programima obuhvaćeno je 37 korisnika, osoba s autizmom i njihovih obitelji. U udruzi se pružaju brojne usluge poput službe podrške u obitelji, kreativne radionice, usluge rane intervencije u djece, dnevni program za osobe s autizmom u zajednici – priprema za život izvan obitelji, kao i program organiziranoga stanovanja za odrasle osobe s autizmom u manjim životnim i stambenim zajednicama, ljetovanja i sl. Usluga organiziranoga stanovanja uz podršku provodi se punih sedam godina u dvije životne zajednice (u Mostarima pokraj Vrbovca i u Jelkovcu) za deset korisnika.

Osobe s autizmom trebaju zbog naravi svoga poremećaja snažniju potporu, i to 24 sata na dan, što znači i veći broj osoblja u podršci. Program usluge stanovanja financira Ministarstvo socijalne politike. Nažalost dobivena sredstva nisu dovoljna pa se projektima i donacijama osigurava održivost zajednica. U sklopu projekata koje financijski podržava Grad Zagreb pruža se pomoć i podrška u obiteljima osoba s autizmom u slučaju hospitalizacije, bolesti, medicinske i stomatološke intervencije i drugih hitnih situacija.

Projektno je financirana i usluga rane intervencije za djecu od prve do osme godine. Udruga je tek provirila kroz zatvorena vrata mogućnosti života u zajednici za deset osoba s poremećajem iz autističnoga spektra i pokazala da je i za te osobe takav život moguć uz kvalitetnu i dostatnu podršku. Za održivost udruge posebno su zaslužni volonteri i donatori, a vrata udruge otvorena su za roditelje, studente, srodne udruge i sve zainteresirane građane. Više informacija o udruzi na: www.autizam-zagreb.com i www.facebook.com/autizam.zg.