ZAGREBAČKA UDRUGA »3L« Slatki servis

Zrinka Babić, predsjednica udruge »3L«, Zagreb

Udruga za skrb o djeci s posebnim zdravstvenim potrebama »3L« pokrenuta je zbog uviđanja nedostatka dostupnih informacija, sadržaja, povezanosti, svijesti o potrebama i nedostatku sustavne i civilne podrške roditeljima i djeci. Uz brojne aktivnosti u udruzi se provodi i program »Slatki servis«. To je program podrške djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1 koji je u suradnji sa stručnim suradnicima pokrenut krajem 2016. godine.

Uz brojne aktivnosti u udruzi se provodi i program »Slatki servis«. To je program podrške djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1 koji je u suradnji sa stručnim suradnicima pokrenut krajem 2016. godine.

U program su uključeni volonteri koji prema svojim mogućnostima i prema potrebama djeteta i obitelji borave s djetetom. Oni mogu zajedno u planinarenje, na bicikl, u park, u šetnju, mogu se igrati i učiti u kući, otići u kino, zoološki vrt, muzej, biti djetetu pratnja na aktivnostima i obvezama. Volonteri mogu prema mogućnosti i potrebi biti pratnja djetetu i na cjelodnevne ili višednevne aktivnosti. Sve troškove volontiranja pokriva udruga. Volonteri prvo prolaze (obveznu) edukaciju koja ih priprema za kvalitetan rad i odnos s djetetom, s članovima obitelji te s djelatnicima u školama i vrtićima. Volonteri djeci u procesu preuzimanja kontrole pružaju svakodnevnu izravnu pomoć i podršku prema individualnim potrebama djeteta i obitelji, prema programu u okviru 20 sati mjesečno i prema potrebi duže kao pratnja na školskim i/ili izvanškolskim izletima.

Cilj je programa, odnosno jednogodišnjih projekata osnaživanje djeteta, obitelji i zajednice, bezuvjetna podrška djetetu i povremeno pridržavanje tereta kontrole koje dijabetes podrazumijeva. Program je za sve korisnike besplatan. U prvoj godini programa aktivno je uključeno 12 obitelji, a trenutačno se primaju nove prijave i za obitelji i za volontere. Članstvo je dobrovoljno kao i donacije. Moguće je uključiti se kao redoviti aktivni član i kao podupirući član te se uključiti u rad povremeno ili na neki drugi način pružiti podršku ili samo kao korisnik, odnosno pridruženi član. Za sudjelovanje na radionicama ili npr. kao volonter nije potrebno biti član udruge.

Udruga nema svoj prostor, nego je u OŠ »Tituš Brezovački« u Španskom dobila na uporabu učionicu, a financira se iz donacija i namjenski projektno. Više informacija može se doznati na mrežnoj stranici udruge i javiti se na kontakt@slatkikosecer.com. Javiti se mogu potencijalni volonteri (potrebni su ljudi različitih strukovnih profila, za rad s djecom, kreativne struke do administrativnoga dijela, menadžerskoga…) te potencijalni članovi i korisnici.