VIKENDI SRCA MARIJINA – DUHOVNI SUSRETI ZA PAROVE ŽELJNE DJECE Kod njih riječ neplodnost više ne stanuje

Zvonimir Kvesić, koordinator programa Vikendi Srca Marijina, pomagao je brojnim parovima u protekle tri godine
Zvonimir Kvesić: »Činjenica da ne može tako lako doći do djeteta u braku dovoljno je potresna svakomu paru, pa još inzistiranje okoline zna biti naporno i ne pridonosi rješenju. Bitno je da par kroz to prođe, da prihvati situaciju, a taj proces osvještavanja i saznavanja da postoji problem nije uvijek jednostavan ni lak.«

Iako nije toliko poznato, hrvatski pokret za život uz svoju temeljnu misiju zagovaranja zaštite života i isticanja prava na život kao temeljnoga ljudskoga prava u svojem apostolatu preko udruge »Hrvatska za život« širi djelovanje i na druga područja. Posebno važan i uspješan segment rad je sa supružnicima koji ne mogu imati djecu, parovima željnima djece, za koje se nekoliko puta godišnje organiziraju Vikendi Srca Marijina u Sveticama kraj Ozlja. »Hvala Bogu da se u Crkvi netko sjetio nas«, jedna je od reakcija onih koji su pohodili program i dobro reagirali kada su čuli da se netko brine za njih, a podatci pokazuju da je neplodnost raširen problem u Hrvatskoj i svijetu, da svaki peti ili šesti par ima problema sa začećem ili održavanjem trudnoće. Takvi im duhovni susreti pomažu u nošenju križa neplodnosti…

Otvoriti srce i um

O tome za Glas Koncila govori koordinator programa Vikendi Srca Marijina Zvonimir Kvesić, 41-godišnji profesor suvremenoga plesa, koji je prvo bio uključen u inicijativu »40 dana za život«, a kasnije je otkrio da mu rad s parovima željnima djece – koji nisu na prvoj crti isturenosti – više karakterno odgovara. U gotovo tri godine organiziranja tih susreta stekao je i prijateljstva s parovima, a velika je radost kada se jave žene koje su uspjele zatrudnjeti ili parovi koji su odlučili posvojiti dijete. Prema njihovim informacijama, kroz vikend je do sada prošlo pedesetak parova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije i Slovenije, ima parova koji su u dvadesetim godinama, ali i onih u četrdesetima. Do sada je zatrudnjelo deset žena koje su prošle program i više je parova posvojilo djecu.

Logotip programa »Vikendi Srca Marijina« udruge Hrvatska za Život

»Vikendi srca Marijina daju vrijeme i prostor za parove željne djece, to je specifična duhovna obnova koja omoguće supružnicima da se izmaknu iz svakodnevice, da otvore srce i um. U Vikendu se ostavlja prostor otvoriti se i moliti, dopustiti da se stvari koje se mogu riješiti riješe i otpuste – ako je riječ o osobnim stvarima, strahovima, kompleksima, očekivanjima, ono što čovjek može napraviti i prepustiti u Božje ruke. Temelj vikenda jest duhovni sadržaj – misa, ispovijed, klanjanje, razmatranje, molitva za dijete i potomstvo. Ali treba reći da to nije nikakvo čarobno liječenje neplodnosti, nego prihvaćanje vlastite situacije, a što će iz toga proizaći Božja je volja i u njegovim je rukama. Svaki par za sebe nešto primi, reakcije su jako dobre i pozitivne nakon vikenda«, napominje Kvesić te ističe da je zadužen za koordinaciju, a program vodi pavlin o. Marko Glogović. Svjedoči da je najveća korist od Vikenda to što se pojedinci približe i prodube odnos s Bogom, što duhovno rastu. »Dolaze ljudi koji su duboko u vjeri i prošli su mnogo stvari, nekima je to prvi put da su na duhovnoj obnovi – ali u svih su reakcije pozitivne«, kaže Kvesić.

Pritisak okoline

Važan je segment rada na Vikendima Srca Marijina njegovanje zajedništva. Susreti se organiziraju za najviše pet parova jer je važno da se međusobno upoznaju, da ostane vremena za druženje među supružnicima. »Mnogi upravo na vikendu upoznaju prvi put nekoga tko se bori s neplodnošću, pa na tom mjestu mogu čuti druga iskustva, vidjeti da su neke stvari slične i da je ljekovito biti s drugim ljudima koji su u sličnoj situaciji i mogu otvoreno govoriti jer je atmosfera intimna i zaštićena, ali nikad dramatična. Skupine i nakon duhovne obnove ostanu povezane, druže se. Jer još se o problemima sa začećem ili nemogućnošću imanja djece ne govori toliko, ali otkada se bavim tim pitanjem kao da sve više primjećujem da je to velik problem i da je i sve više spontanih pobačaja«, svjedoči Kvesić.

Mnogi koji su bili na Vikendu Srca Marijina tvrde da kod njih riječ neplodnost više ne stanuje, iako možda i dalje biološki ne mogu imati dijete, ali izbjegavaju upotrebljavati taj pojam. Zašto je to tako objašnjava Kvesić: »Ljudi koji čekaju da dođu na Vikende ili su ih prošli ne vide sebe kao neplodne. Društveni pritisak da osoba nije dobra i zaokružena ako nema biološko dijete ne pomaže. Dosta je velik pritisak i nerazumijevanje okoline. Mnogi stalno znaju ispitivati kada će prinova, što je pokazatelj koliko su ljudi nesvjesni da je neplodnost dosta raširena. Činjenica da ne može tako lako doći do djeteta u braku dovoljno je potresna svakomu paru, pa još inzistiranje okoline zna biti naporno i ne pridonosi rješenju. Bitno je da par kroz to prođe, da prihvati situaciju, a taj proces osvještavanja i saznavanja da postoji problem nije uvijek jednostavan ni lak.«

Nasuprot duhovno i moralno štetnim zahvatima

Većina parova koji dolaze na duhovnu obnovu već je bila kod liječnika – nekima je utvrđen medicinski problem, a nekima su liječnici rekli da ne postoji medicinska indikacija, pa ni liječnici ne znaju što je uzrok neplodnosti. »Često ljudi dođu jer nemaju točan uzrok problema sa začećem, žele prekinuti medicinske, duhovne i psihološke spone koje su možebitne zaprjeke začeću. Većina liječnika nudi i forsira potpomognute metode umjetne oplodnje, nude se postupci koji su duhovno i moralno štetni za obitelj. Većina parova odbila je te metode, zato treba velika hrabrost i jakost u vjeri i pristupu životu, jer kada se osoba nađe u takvoj situaciji s velikom željom da ima dijete – nije čudno da se odlučuju i za takve metode. No mnogi su parovi koji nam dolaze u postupku liječenja u programima koji su u skladu s naukom Katoličke Crkve, poput Fertility Care, a na Vikendima primaju duhovnu obnovu i snagu«, kaže Kvesić i ističe da na Vikendima Srca Marijina svjedoči par koji je posvojio dijete kako bi se otvorila i ta perspektiva, jer mnogi parovi o tome ne znaju dovoljno niti su razmišljali.

Kako bi bili međusobna potpora, sudionici Vikenda Srca Marijina osnovali je i Facebook-skupinu »Moj brak je plodan«, a u Zagrebu i molitvenu zajednicu »U Srcu Marijinu« kao grupa molitve i podrške koja se okuplja jednom mjesečno. »Jedna naša sudionica dobila je poticaj da otvori profil na društvenoj mreži jer je shvatila da su skupine koje promoviraju potpomognutu oplodnju jako aktivne i velike te daju mnoge informacije iz toga područja ljudima koji se susretnu s nemogućnošću da dobiju dijete. Kao odgovor na to osnovana je ta skupina koja daje podršku«, kaže Kvesić. Dio programa Vikenda Srca Marijina, onaj subotnji, posljednjih je nekoliko puta bio otvoren i za sve druge parove željne djece, pa organizatori pozivaju da u subotu 25. siječnja u 17.30 sati dođu oni koji žele zajedno moliti za potomstvo. Na programu su krunica, slavljenje misa i molitva nad supružnicima…