ŽRTVA I LJUBAV SU BIT ADVENTA Predati se Gospodinu kao Marija

U prvom nedjeljnom čitanju čovjek sluša kako treba skinuti haljinu tugovanja i nesreće, odjenuti se zauvijek ljepotom slave Božje, i da će Bog pokazati sjaj svoj svemu pod nebom i zasvagda mu dati ime mir pravednosti.

Ne smije se dopustiti da brige ovoga svijeta privuku čovjeka tako da izgubi sebe, da mu se srce usmjeri u neumjerenosti prema svjetovnoj hrani koja nije dobra za dušu, nego da bude okrenut prema Gospodinu kojega se čeka. A kako je čovjek stvoren da u njemu traži utjehu, a ne u ljudima, da bi on mogao pokazati svoju ljubav, to je moguće ostvariti samo ako čovjek odluči surađivati.

Baš kao i kad je anđeo navijestio Mariji radosnu vijest, ona je ostala smirena i pouzdana u Gospodina, i rekla svoje »da« iako nije znala što je čeka. Isto tako »da« Bog očekuje i od svoje djece da bi im pokazao koliko ih voli, baš kao što je to učinio s Marijom, srušio je sve njezine planove i preobrazio njezin život.

Svaka kušnja kroz koju vjernici prolaze dolazi da se ispita koliko je snažna njihova vjera. Oslanjaju li se na sebe ili se prepuštaju Božje u ruke? Bez obzira što ne razumiju zbog čega prolaze kroz određene teškoće. Kako kaže sv. Ivan od Križa: »Nije nužno vidjeti izlaz da bi se preživjelo. Nužno je vjerovati da on postoji.«

Ovaj tjedan od ljudi se traži da se zapitaju kako izgleda njihov život? Koja je to situacija koja ih lomi, koja im odnosi mir. Ali i poziv da zastanu i povuku se u tišinu kako bi mogli čuti Božju riječ, zakoračiti u pustinju svoga srca. Ovo vrijeme treba shvatiti i kao ponovno približavanje Bogu i dopustiti mu da pokaže svoj mir koji ovaj svijet ne razumije. Nešto najljepše što se može imati kad se čovjek odluči predati i ostaviti svoje strahove i nesigurnosti u Marijine ruke. Ako se želi nešto izravnati u životu, mora se žrtvovati. Jer žrtva i ljubav su bit adventa.

Da bi se mogle spoznati staze kojima Gospodin vodi čovjeka, treba vjerovati, pa i u neznanju, jer nije važno je li svjestan svojih postupaka ili ne, nego se od vjernika traži samo predanje jer tako se pokazuje povjerenje i postupa kao Marija. Jer došašće je najbolje vrijeme za darovanje prilike Mariji da donese Isusa u srce čovjeka.