BOŽJA RAČUNICA ČOVJEKOVE SNAGE Novo ili staro vino?

Snimila: A. Banović

Ovih dana, uoči spomendana sv. Martina biskupa, vinari su posebno zaposleni prateći kako mošt postaje mlado vino i hoće li donijeti rezultate u željenoj kakvoći. Sav im je pogled usmjeren prema novomu vinu. No što je sa starim? Kažu da je vino bolje što je starije ako je pravilno uskladišteno.

Ako bi se ta usporedba s vinom pretočila u čovjekov duhovni život, moglo bi se zaključiti sljedeće: staro je vino životno iskustvo – što starije, time je iskustvo bogatije, a mlado vino jest mladost čovjekova duha. Čovjekov duh treba ostati uvijek mlad i raspoloživ za Boga i njegova nadahnuća. Tko vjeruje u Božju providnost, u nadahnuće Duha Svetoga, duhom je uvijek mlad. Od Boga neprestano prima nešto novo i uvijek je spreman naučiti nešto novo.

Mladost duha u ljudima se obnavlja Božjom milošću, kao što se i vino obnavlja novom berbom. Ta obnova duha daje svakomu sigurnost da može izdržati sve što Bog stavlja pred čovjeka. Čovjekov duh koji se obnavlja u Gospodinu daje sigurnost da se može izdržati

Mladost duha je važna jer, po otvorenosti Božjim nadahnućima, pomaže čovjeku razumjeti volju Božju. No da bi razumio njegovu volju, mora ga slušati. Bog čovjeku govori izvana i iznutra. Izvana preko Biblije, koja sadrži njegovu riječ, i preko Crkve, koja iščitava i naviješta njegovu riječ. Govori i iznutra, po čovjekovoj savjesti. Mladošću ispunjen duh – obogaćen životnim iskustvom – postaje tako primateljem i tumačem Božje volje. Božje skriveno djelovanje otkriva čovjekovu duhu i njegovu srcu svoje planove jer je čovjek stvoren da bi mogao primati njegovu objavu. Čovjek je stvoren kako bi slobodnim pristankom duha, uma i srca otvarao svoja vrata Božjoj riječi i konačnu ostvarenju Božjega kraljevstva.

Mladost duha u ljudima se obnavlja Božjom milošću, kao što se i vino obnavlja novom berbom. Ta obnova duha daje svakomu sigurnost da može izdržati sve što Bog stavlja pred čovjeka. Čovjekov duh koji se obnavlja u Gospodinu daje sigurnost da se može izdržati u životu i više nego što ljudi sami vjeruju. Čovjek može izdržati točno onoliko koliko Bog hoće. Kad Bog čovjeku daje neku zadaću, onda se i obvezuje dati potrebnu snagu za njezino izvršenje. Ako nije dovoljno razbuditi uspavane snage, onda stvara novu snagu ili izravno ulaže svoju.

Život u Kristu trajno je dozrijevanje koje zahtijeva neprestane promjene. Neka u Kristu duh ostane uvijek mlad, a život ispunjen iskustvom njegove ljubavi!