Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – kršćanski pisci, jezik i baština

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glas Koncila i Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ objavljuju poziv za sudjelovanje na šestom znanstvenom skupu „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – kršćanski pisci, jezik i baština“.

Znanstveni skup posvećen hrvatskoj književnosti kršćanskoga nadahnuća održava se svake dvije godine. Cilj mu je pridonijeti znanstvenoj analizi i vrednovanju zanemarene hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u proučavanju hrvatske književnosti i kulture općenito.

Šesti skup „Hrvatska književnost kršćanskog nadahnuća“ bit će usredotočen na doprinose hrvatskih književnika razvoju i očuvanju hrvatskoga jezika i kulturne baštine. Skup će se održati u ozračju novih iskoraka u promicanju i zaštiti hrvatskoga jezika, ali i u godini u kojoj se slavi ili iščekuje više važnih jubileja, poput 500. godišnjice smrti oca hrvatske književnosti Marka Marulića (2024.) ili 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva i Prvoga splitskoga crkvenoga sabora (2025.). Cilj je skupa rasvijetliti kršćanska nadahnuća hrvatskih pisaca utkana u hrvatski identitet, jezik i baštinu.

Očekuju se radovi u kojima će znanstvenici pristupiti kritičko-umjetničkoj analizi pojedinih djela ili vrjednovati djelovanje književnika u kontekstu odabrane teme. Dobrodošli su i interdisciplinarni pristupi temi, pogotovo iz perspektive kroatistike i kroatologije, povijesti i filozofije te komunikologije i drugih humanističkih i društvenih disciplina.

Temu za sudjelovanje na znanstvenom skupu i sažetak izlaganja treba prijaviti do 1. lipnja 2024. na e-adresu: hrvatska.krscanska.knjizevnost@gmail.com

Znanstveni skup bit će održan u subotu 26. listopada 2024. u Križevcima, a radovi sa znanstvenoga skupa recenzirani i tiskani tijekom 2025. godine.

Klikni za preuzimanje!: OBRAZAC ZA PRIJAVU