Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba

Znanstveni skup posvećen hrvatskoj književnosti kršćanskoga nadahnuća održava se svake dvije godine. Cilj mu je pridonijeti znanstvenoj analizi i vrjednovanju zanemarene hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u proučavanju hrvatske književnosti i kulture općenito.

Izlaganja na četvrtom skupu bit će posvećena vrednovanju ostvarenih književnih djela kršćanskih autora koja su zbog društveno-političke situacije onoga doba ostala nevalorizirana do današnjega dana. Osobiti naglasak je na kritičko-umjetničkoj analizi pojedinih djela kao potencijalnih doprinosa hrvatskoj književnosti te na interdisciplinarnom pristupu temi i to iz perspektive kroatistike i kroatologije, povijesti i filozofije, komunikologije i drugih humanističkih i društvenih disciplina.

Temu za sudjelovanje na znanstvenom skupu i sažetak izlaganja treba prijaviti do 1. lipnja 2020. na e-adresu: hrvatska.krscanska.knjizevnost@gmail.com

Znanstveni skup bit će održan u subotu 24. listopada 2020. u Križevcima, a radovi sa znanstvenoga skupa recenzirani i tiskani tijekom 2021. godine.

Klikni za preuzimanje!: OBRAZAC ZA PRIJAVU