Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba (II)

Znanstveni skup posvećen hrvatskoj književnosti kršćanskoga nadahnuća održava se svake dvije godine. Cilj mu je pridonijeti znanstvenoj analizi i vrjednovanju zanemarene hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga diskontinuiteta u proučavanju hrvatske književnosti i kulture općenito.

Izlaganja na petom skupu bit će posvećena vrednovanju ostvarenih književnih djela kršćanskih autora koja su zbog društveno-političke situacije onoga doba ostala nevalorizirana do današnjega dana. Osobiti naglasak je na kritičko-umjetničkoj analizi pojedinih djela kao potencijalnih doprinosa hrvatskoj književnosti te na interdisciplinarnom pristupu temi i to iz perspektive kroatistike i kroatologije, povijesti i filozofije, komunikologije i drugih humanističkih i društvenih disciplina.

Preporučeni tematski ciklusi: tisak u iseljeništvu, katolički tisak u Hrvatskoj, poetski i prozni žanrovi hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća i drugo.

Temu za sudjelovanje na znanstvenom skupu i sažetak izlaganja treba prijaviti do 1. lipnja 2022. na e-adresu: hrvatska.krscanska.knjizevnost@gmail.com

Znanstveni skup bit će održan u subotu 22. listopada 2022. u Križevcima, a radovi sa znanstvenoga skupa recenzirani i tiskani tijekom 2023. godine.

Klikni za preuzimanje!: OBRAZAC ZA PRIJAVU