Neupotreba potrebnoga pomagala može dovesti do dodatnih oštećenja, ali i pretjerana ili nepotrebna upotreba pomagala pasivizira mišiće

U ublažavanju posljedica bolesti ili ozljeda i uspostavljanju otežane ili izgubljene funkcije sustava za kretanje važnu ulogu imaju ortopedska pomagala. Te tehničke naprave imaju široku primjenu i osim pomagala za kretanje uključuju ortopedsku obuću i uloške, proteze, pomagala za samozbrinjavanje te druga tehnička pomagala poput elastičnoga trbušnoga pojasa kod spuštenih trbušnih organa i križobolje, elastičnih čarapa kod proširenih vena potkoljenice i drugo. Nadalje, tu su i razne ortoze koje služe za imobilizaciju bolesnoga ili oštećenoga dijela tijela te one koje u mladih osoba usmjeravaju rast i sprječavaju nastanak deformacija.

Naučiti pravilnu uporabu

Procjenu za potrebom ortopedskoga pomagala daje liječnik i u tom slučaju pacijent treba dobiti poduku kako rabiti pomagalo. Ako pacijent sam nabavlja pomagalo, svakako bi se trebao savjetovati o upotrebi jer nepravilna uporaba može uzrokovati dodatna oštećenja. Tako se na primjer prilikom određenih ozljeda i tegoba poseže za uporabom štapa ili štake. Njih ne rabe samo starije osobe jer se svakomu može dogoditi da mu je potreban oslonac nakon ozljede, operacije i slično. Naoko se čini da za to ne treba posebna poduka jer se jednostavno nasloni na štap i hoda. No za pravilnu uporabu štapa važno je namjestiti pravu visinu jer u protivnom može doći do povrjeda uzrokovanih nepravilnim držanjem tijela i nestabilnošću. Treba paziti da oslonac nije prenizak jer gura tijelo u pognut položaj, a tijelo prilikom upotrebe štapa treba stajati potpuno ravno. Iz toga razloga štap treba biti visok polovicu visine obuvenoga čovjeka koji ga nosi. Ruka koja se oslanja na štap treba biti ispružena i lagano savinuta u laktu. Štap treba držati na suprotnoj strani od ozlijeđene. To znači, ako je ozlijeđena desna noga, štap treba držati u lijevoj ruci. Prilikom hodanja treba kod iskoraka istodobno pomaknuti štap i ozlijeđenu nogu, a nakon toga zdravu. Prilikom uspinjanja stubama, prvo treba zakoračiti »zdravom« nogom, i to na način da se na gornju stubu stavi štap i zdrava noga, a onda podigne i ozlijeđena noga. Za spuštanje po stubama prvo se spušta štap, zatim ozlijeđena noga i na kraju »zdrava« noga.

»Predoziranje« pomagalima

Neupotreba potrebnoga pomagala može dovesti do dodatnih oštećenja, ali i pretjerana ili nepotrebna upotreba pomagala pasivizira mišiće. Upotreba štapa ponekad postaje navika više nego potreba, što se često može primijetiti kad osoba »zaboravi« štap i normalno hoda bez potpore. Slični su primjeri i s drugim pomagalima poput Schanzova ovratnika koji se upotrebljava za rasterećenje kralježnice jer prenosi dio težine glave na prsni koš i rameni obruč i rabi se najčešće nakon ozljede vratnoga dijela kralježnice i poteškoća povezanih s deformacijom i degenerativnim promjenama vratne kralježnice. Njegova optimalna dužina uporabe (osim u iznimnim situacijama) je 10 do 14 dana. Ako se rabi duže, može dovesti do atrofije (popuštanja) mišića, što ima višestruke posljedice upravo na stabilnost vratne kralježnice. Slično je i s elastičnim trbušnim pojasevima koji se često primjenjuju nakon operacija na trbuhu, carskoga reza, uroloških tegoba, pupčanih kila i slično. Predugo nošenje dovodi do opuštanja i mlohavosti trbušnih mišića pa je stoga važno savjetovati se o načinu upotrebe i duljini primjene koja ovisi o opsežnosti i mjestu operacije, ali i o starosnoj dobi.

Način upotrebe treba naglasiti i kod primjene elastičnih čarapa za vene. Budući da se te čarape primjenjuju kod proširenih vena čija je funkcija oslabljena, važno je smanjiti tegobe, oštećenje cirkulacije i rizik od stvaranja tromba. Iz toga razloga elastične čarape za vene treba isključivo obuvati u krevetu odmah nakon buđenja, prije ustajanja, dok su noge u vodoravnom položaju. Danas je dostupan velik broj različitih ortopedskih pomagala. Oni ubrzavaju oporavak, olakšavaju svakodnevnicu i kvalitetu života, no u njihovoj primjeni treba biti oprezan.

20%
pune cijene pomagala plaća participaciju osoba koja nema dopunsko osiguranje
Potvrda
o pomagalima koju je izdao izabrani obiteljski liječnik ili liječnik specijalist
vrijedi 30 dana od dana propisivanja pomagala,
odnosno 30 dana od dana odobrenja liječničkoga povjerenstva Zavoda (HZZO)
Ostvarivanje prava na ortopedska pomagala
Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima koje je izdao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala. Sastavni je dio pravilnika i popis pomagala koje osiguranici mogu dobiti na teret sredstava HZZO-a. U popisu je naznačeno za koja su pomagala eventualno potrebna odobrenja liječničkoga povjerenstva HZZO-a. Za ostvarivanje prava na pomagala na teret HZZO-a treba 12 mjeseci bez prekida biti osiguran u obveznom zdravstvenom osiguranju HZZO-a ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine. Pravo na pomagala bez obzira na prethodnu duljinu osiguranja ostvaruju osobe mlađe od 18 godina, kao i osigurane osobe sa smetnjama u razvoju koje su nesposobne za samostalan život i rad.