KAKO DJELUJE PALIJATIVNI TIM »LIPA« Ambasadori dobročinstva od školskih klupa

Ljerka Pavković
Ljerka Pavković, diplomirana medicinska sestra, Palijativni tim »LiPa«

Palijativni tim »LiPa« (Lipik-Pakrac) udruga je iznikla iz potrebe razvoja palijativne skrbi na području Požeško-slavonske županije, a nastala je kao plod rada skupine entuzijasta koji su željeli razviti razne oblike pomoći teško bolesnim i nemoćnim osobama kao dopunu formalno pruženoj zdravstvenoj i socijalnoj skrbi.

Pomoći bolesniku i obitelji

Radom i animiranjem zajednice i lokalne vlasti udruga je postala poznata te je na taj način stvorila mrežu partnera. Partneri udruge su Grad Pakrac, Grad Lipik, Dom zdravlja PSŽ-a, Gradska bolnica Pakrac, SB Lipik i Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Osim toga udruga ima podršku županije te ima dva ugovorena mobilna tima za palijativnu skrb s HZZO-om i nekoliko posudionica pomagala.

Svi koji su prepoznali rad udruge donose pomagala za posudbu ili u trajno korištenje. HZZO donira pomagala od osoba koje ih vraćaju kada im nisu potrebna, a udruga dobiva donacije iz ustanova koje se bave proizvodnjom ili prodajom pomagala. Za potrebite udruga ima dostupne krevete, noćne ormariće, noćne posude, pelene, zaštitne ograde, držače uz krevet bolesnika, toaletna kolica. Organiziraju se i humanitarne akcije kada treba nabaviti skupo pomagalo koje može puno pomoći bolesniku i obitelji, a ne može se nabaviti preko HZZO-a ili na drugi način. Cijelo vrijeme proširuje se mreža uključenih u palijativnu skrb.

Tim »LiPa« dostupan je 24 sata

U timu su većinom volonteri učenici zdravstvenoga usmjerenja Srednje škole Pakrac. Kroz projekt EU-a »Volonteri iz školskih klupa« u edukaciju se uključuju učenici, roditelji i nastavnici. Potiču se i motiviraju mladi već iz školskih klupa za aktivnosti volontiranja i pomoći bolesnima. Osim toga, uključuju se i djeca iz vrtića priredbama za bolesnike sa svojim tetama, a za njih članovi udruge organiziraju pričaonice u kojima im se čitaju priče u knjižnicama i na dječjim igralištima, u što su uključeni i učenici volonteri kao »ambasadori dobročinstva«. Volonteri su u aktivnosti uključeni od početka, dakle, upoznavanja s pacijentom i ulaskom u obitelji s ciljem da mu skrate duge dane, skrenu misli, nasmiju ga, prošeću se s pacijentom ili ga provozaju u kolicima kad obitelj nije u mogućnosti.

Osim toga čitaju im, igraju društvene igre s oboljelima i obitelji, odvezu ih frizeru, pedikeru, odlaze u trgovinu i ljekarnu, k obiteljskom liječniku te pomažu nemoćnima pri obavljanju osobne higijene. »Ambasadori dobročinstva« znaju biti s obitelji cijelo vrijeme bolesti, na pokopu i u žalovanju. Tim »LiPa« dostupan je 24 sata na mobitel 099 233 4944, a u prostorijama se može naći svakim radnim danom od 7 do 15 sati, na adresi Bolnička 80, Pakrac. Rad tima može se pratiti na Facebooku Palijativni tim LiPa, a ideje i komentari mogu se poslati na e-adresu: palijativalipa@gmail.com.