KAKO MARIJINA LEGIJA U HRVATSKOJ PRIDONOSI »MOBILIZACIJI« VJERNIKA KATOLIKA? Vojska uz koju i zatvorenici počinju klicati Gospodinu

Osamsto djelatnih i molitvenih članova Marijine okupilo se na zahvalnom hodočašću u godini jubileja u solinskoj bazilici na Gospinu otoku
Djelovanje Marijine legije i zbog njezina rimskoga vojničkoga naziva nije svima posve poznato. Legionari će pojasniti da taj prizvuk koji uz sebe veže stegu, disciplinu i poštovanje pravila čovjeku koji je spreman odreći se vlastite volje u raspoloživosti za Božje poticaje ne će biti problem.
Prva listopadska subota u solinskoj bazilici na Gospinu otoku okupila je djelatne i molitvene članove te Marijine štovatelje iz župa diljem Hrvatske gdje djeluju prezidiji Marijine legije na zahvalnom hodočašću u jubilarnoj stotoj obljetnici postojanja. Pod Regiju Zagreb – koja obuhvaća područje Hrvatske, BiH i Slovenije – pripada 155 prezidija u kojima djeluje 899 djelatnih legionara, 6397 pomoćnih legionara te 28 mladih legionara koji svojim molitvenim i djelatnim članstvom žele, nastojeći oko osobnoga posvećenja, biti istinska Marijina djeca.

 

Spremni su preuzeti i izvršiti svako, pa i ono teže poslanje. Ne boje se ući iza rešetaka i sa zatvorenicima razgovarati o vjeri, odlaze na bolničke odjele za oboljele od AIDS-a, kao i psihički oboljelima po kućama, ne libe se pristupiti prostitutkama, beskućnicima i onima na marginama društva, a nije im strano ni posvjedočiti vlastitu vjeru na ulici, u parku, u nepoznatoj sredini… Te specifične i po mnogočemu »specijalne zadaće« dio su apostolata koje provode članovi Marijine legije, laičke organizacije koja je ovoga rujna proslavila 100 godina postojanja u svijetu, a u Hrvatskoj su legionari prisutni od 1956. godine. Njihovo je djelovanje prožeto spoznajom da je Bog u svojem naumu spasenja Blaženu Djevicu Mariju stavio na posebno mjesto pa stoga i oni sami Marijine krjeposti prihvaćaju u svakodnevnom životu kao cjeloživotno nastojanje, ideal i uzor…

Marijana Oroz: »Vidi se rast Marijine legije i sve veće oduševljenje u Hrvatskoj, posebice nakon vremena kušnje i krize prouzrokovane nametnutim mjerama i ograničenjima, u kojoj se prepoznala važnost osobnoga kontakta, evangelizacija i ljubav prema čovjeku. Online način življenja nestvaran je i neprirodan čovjeku, a posebice mi kao Crkva ne smijemo dopustiti taj luksuz da oni koji nemaju pristup tomu svijetu budu ostavljeni po strani.«
Put ustrajnosti i samopožrtvovnosti

Iako su prisutni u gotovo svim hrvatskim (nad)biskupijama i brojnim župama, djelovanje Marijine legije i zbog njezina rimskoga vojničkoga naziva nije svima posve poznato. Legionari će pojasniti da taj prizvuk koji uz sebe veže stegu, disciplinu i poštovanje pravila čovjeku koji je spreman odreći se vlastite volje u raspoloživosti za Božje poticaje ne će biti problem. Sve ono što današnjemu svijetu nije toliko privlačno…

Kroz legionarski rad dušobrižničkoga karaktera ostali su tragovi brojnih ispovijedi nakon dugo vremena, a tu su i sanirani brakovi, krštenja odraslih, duhovna zvanja, životni zaokreti, brojne utješene starije i osamljene osobe…

Tako je, svjedoči, u nezreloj duhovnosti mislila i Marijana Oroz (44), sada predsjednica Regije Zagreb – najvišega vijeća kojemu je povjeren teritorij Hrvatske (bez Sisačke biskupije), Bosne i Hercegovine te Slovenije na kojem nadzire rad Marijine legije – kada je sudjelovala na prvom tjednom sastanku prezidija Marijine legije. »Činilo mi se da je na snazi strogoća i stega, koja mi je bila strana. No kroz put ustrajnosti i samopožrtvovnosti oslobađala sam se voljnih svojstava. Živimo u okruženju u kojem se užitcima daje prednost. To je poguban put za ulazak u prostore kompromisa i slabljenja katoličkoga duha, koji vjernik ima snagu donijeti svijetu kada se istinski trudi oko autentičnoga življenja. Kada se mladima predstave takvi ideali, oni su im privlačni.«

Marijina je legija nužna današnjemu vremenu jer pridonosi općoj mobilizaciji vjernika katolika, pojašnjava predsjednica Oroz i dodaje: »Onaj tko je upoznao Krista i ljubav Gospodinovu te osjetio izbavljenje i spasenje iz vlastitih slabosti grijeha, ne može ostati ravnodušan na pogled prema svijetu koji se guši, u kojem mnogi stradavaju te bivaju žrtvama zbog poretka koji vlada.«

Uvođenje duha evanđelja

Način na koji se to ostvaruje nije se mnogo promijenio od prije stotinu godina, kada je u rujnu 1921. Irac Frank Duff pokrenuo Marijinu legiju u Dublinu. Mnoge značajke toga početnoga rada zadržane su u Marijinoj legiji do danas: apostolat se obavlja u paru, ne dijele materijalnu pomoć, održavaju tjedne sastanke na kojima se moli, čitaju duhovno štivo, izvješćuju o obavljenom apostolatu te primaju zadaće za idući tjedan, u posjetima se dijeli Gospina čudotvorna medaljica…

Upravo u apostolatu i djelovanju vidi se najviše plodova. Kroz legionarski rad dušobrižničkoga karaktera ostali su tragovi brojnih ispovijedi nakon dugo vremena, a tu su i sanirani brakovi, krštenja odraslih, duhovna zvanja, životni zaokreti, brojne utješene starije i osamljene osobe, brojni zapostavljeni koje je imao tko saslušati, svjedočanstva istinskoga prijateljstva prema bratu čovjeku. »Nastojanjem oko uvođenja duha evanđelja u različite ambijente svojim radom legionari su pridonijeli otvaranju prostora za uprisutnjavanje Božjega poretka u svaku društvenu sferu«, kaže predsjednica Regije Zagreb.

Rječnik Marijine legije
Prezidij – najmanja jedinica Marijine legije, vezana uz pojedinu župu u kojoj se održavaju tjedni sastanci i dodjeljuje apostolat. Za osnivanje prezidija u župi na području za koje je Marijina legija prethodno dobila odobrenje mjesnoga ordinarija za djelovanje potrebno je dopuštenje župnika, a svaki prezidij nazvan je po naslovu Blažene Djevice Marije.
Allocutio – kratki duhovni nagovor duhovnika ili predsjednika Marijine legije na svakom sastanku prezidija kojemu je svrha izgrađivanje legijskoga duha u članova.
Tesera – kartica s legijskim molitvama koje se mole na svakom sastanku prezidija, a često služi i kao svojevrsni znak raspoznavanja legionara jer na prednjoj stranici ima sliku koja je vezana uz simboliku s monfortanskom duhovnošću.
Catena Legionis – osnovna molitva koju je svaki djelatni član dužan moliti svaki dan. Sastoji se od Marijina »Veliča« i molitve da po Marijinu posredništvu milosrđe dotakne svakoga čovjeka. Catena u prijevodu s latinskoga znači lanac, koji slikovito opisuje molitvenu povezanost desetak milijuna aktivnih i pomoćnih članova širom svijeta.
Pretorijanci – viši stupanj djelatnoga članstva. Njihova je obveza svakodnevno sudjelovati na misi, moliti cijelu Teseru, jedno otajstvo krunice i Časoslov.
Pomoćni (molitveni) članovi – ne dolaze na tjedne sastanke niti vrše apostolat zbog zdravstvenoga stanja, starosti ili zaposlenja, ali mole Catenu. Adjutori su viši stupanj pomoćnoga članstva. U višem stupnju molitvenoga članstva ima i biskupa, svećenika, redovnika i redovnica.
Peregrinatio Pro Christo (PPC) – pothvat koji organizira više vijeće Marijine legije izvan matične zemlje na kojem sudjeluju legionari na posebnoj zadaći (ulični apostolat, apostolat od vrata do vrata, apostolat među žrtvama prostitucije) te se samostalno financiraju.
Incolae Mariae – podrazumijeva odlazak legionara na misionarsku zadaću u drugu zemlju na dulje razdoblje, uz samostalno financiranje.
Acies – središnje godišnje okupljanje u Marijinoj legiji o blagdanu Navještenja Gospodinova 25. ožujka kada legionari pristupaju pred Marijin kip te obnavljaju posvetu i vjernost Mariji, kraljici Legije.
Vexil – prilagodba stijega rimske legije s čijega je vrha orao zamijenjen golubicom koja je simbol Duha Svetoga, potom pločica s latinskim nazivom »Legio Mariae« te sa slikom Bezgrješnoga začeća i zemaljskom kuglom. Time se pokazuje da Duh Sveti treba osvojiti svijet djelujući preko Marije i njezine djece.
Zatvorska himna

Tako Marijinu legiju vidi i dugogodišnji duhovnik Regije Zagreb isusovac o. Ivan Cindori, sada na službi u Splitu, koji kaže da Marijini legionari vlastiti život i apostolat stavljaju pod Marijinu zaštitu. Legionari tvrde da je poslušati savjete duhovnika garancija dobroga smjera, a svaki prezidij Marijine legije ima svojega duhovnika.

»U vremenu kada se ruše vječne vrjednote i istine stavljaju na kušnju i provjeru, potrebni su ljudi koji žive prema vječnim vrjednotama i čvrsto se drže istine. A jakost i snagu da prema njima mogu živjeti nalaze u iskrenoj i nježnoj ljubavi prema Mariji znajući da je Marija pobjednica u svim borbama koje se vode za kraljevstvo Božje. Snaga je Marijine legije u iskrenoj i djelotvornoj ljubavi prema Mariji, za koju znaju da su njezini vojnici, kao i njezina djeca«, smatra o. Cindori.

Posebna je priča kako je Marijina legija djelovala u Hrvatskoj u komunističkom režimu, no legionari u svojim apostolatima nisu izazivali pozornost vlasti i progon. U slobodi ispunjavaju sve zadaće koje se stavljaju pred njih. Već dva desetljeća u prezidiju Majka Dobroga Savjeta u splitskoj župi sv. Marka u Neslanovcu aktivna je Mara Radanović, sada predsjednica komicija Split. »Susretima s kažnjenicima za teška djela i posjetima u zatvoru upoznala sam duboku istinu o čovjeku – da je svaki potrebit prihvaćenosti. Zatvorenike smo poučavali moljenju krunice, što su oni rado prihvaćali. Naučili smo ih pjevati pjesmu ‘Ostani s nama, Gospodine’, koju su s vremenom prozvali zatvorskom himnom, pa su legionare na odlasku iz posjeta uvijek pozivali da zapjevaju njihovu himnu«, kaže Radanović. Spomenuo je i ponos na ovogodišnjega mladomisnika dominikanca Karla Alana Kevu koji je u Marijinu legiju ušao s nepunih 18 godina.

Naučiti poslušnost hijerarhiji
Među poznatim promicateljima Marijine legije bili su mnogi svećenici i duhovnici toga laičkoga pokreta, poput dr. Stanislava Vitkovića, mons. Šime Perića, o. Božidara Ipše, o. Ignjaca Čižmešije, don Tita Šarina, fra Ante Vugdelije, a među prvim duhovnicima u Hrvatskoj bio je i sluga Božji Ante Antić. Isusovac Ivan Cindori kaže da je kao svećenik mnogo toga naučio od Marijine legije. »Neustrašivost u svjedočenju Božje prisutnosti u ljudskoj povijesti. Legionari se ne boje ići u ulične apostolate i susretati se s raznim ljudima, ne boje se ići u bolnice i u zatvore. Od njih se može naučiti poslušnost hijerarhiji: legionar svoje poslanje prima od prezidija, a ne ide okolo kao ‘slobodan strijelac’«, rekao je isusovac Cindori.
Josip Madecki: »Bog me po ljubavi moje supruge i kvaliteti apostolata u služenju potrebitima potaknuo da se uključim u Marijinu legiju i ustrajem već 30 godina. U toj laičkoj zajednici živimo predanost Gospi.«
Koristan – i za Crkvu i za ljude

Još kao srednjoškolac u zadarski prezidij vezan uz župu sv. Josipa uključio se Tomislav Vlatković (25), sada liječnik koji živi u Zagrebu. »Mene i brata u Marijinu legiju pozvao je don Šime Perić, sastajali smo se, molili krunicu, postupno sam upoznavao duhovnost Marijine legije. Kada sam došao u Zagreb, nastavio sam ići na susrete i među prvim apostolatima mi je bio odlazak u starački dom. Svidjelo mi se to, osjetio sam se korisnim – i za Crkvu i u životu tih ljudi.«

Legijski duh u služenju
Od osnutka prvoga prezidija na području Splitsko-makarske nadbiskupije u župi Gospe od Zdravlja u Splitu u Marijinu legiju uključena je Edita Alebić, bivša predsjednica komicija Split. Među prvim apostolatima bio je rad s djevojkama. »Formacijom tijekom predsjedničke službe razvila sam veći osjećaj odgovornosti te dužnost davanja dobroga primjera drugima. I dalje nastojim živjeti legijski duh kroz članstvo i apostolat usmjeren prema psihičkim bolesnicima.«