CRKVA UZ KOJU JE BIO POKOPAN VATROSLAV LISINSKI Kapela sv. Roka na Rokovu perivoju

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Roka na Rokovu perivoju

Povodom 100. obljetnice župe sv. Blaža g. 2015. obnovljena je područna kapela sv. Roka s perivojem na Rokovu brježuljku, jednom od krajnjih uzvisina Medvednice iznad ulice Ilice. Nekadašnje groblje stanovnika Gradeca na »Peneznoj gorici« uređeno je u perivoj sa zavjetnom kapelom koju su iz zahvale izgradili Gradečani, »muško i žensko, gospoda i senatori i obrtnici vlastitim rukama«, od 1648. do 1656.

Groblje preseljeno na Mirogoj

Sveti Roko zidana je kapela s malim drvenim zvonikom i odijeljenim predvorjem s orguljama te oltarom na kojem se nalazi svetčev kip. Kapelu je 26. srpnja 1682. posvetio biskup Martin Borković (ploča na desnom zidu kapele). Do g. 1729. crkvica se našla u lošem stanju. Zbog toga je više puta obnavljana, g. 1774., 1767. i nakon potresa g. 1884., kada je učinjeno temeljito uređenje.

Nekadašnje groblje stanovnika Gradeca na »Peneznoj gorici« uređeno je u perivoj sa zavjetnom kapelom koju su iz zahvale izgradili Gradečani, »muško i žensko, gospoda i senatori i obrtnici vlastitim rukama«, od 1648. do 1656.

Na groblju su pokapani siromašniji građani Gradeca i Ilice, ali od g. 1811. i ostali građani i ljudi židovske vjere, ali i neki uglednici, poput Vatroslava Lisinskoga (umro g. 1854.). Ukopi su prestali 6. ožujka 1877., godinu dana nakon otvorenja Mirogoja. Pročelje i toranj kapele obnovljeni su g. 1935. i 1974., kada je objekt proglašen zaštićenim spomenikom kulture.

Oltar donesen iz crkve sv. Marka

Obnovom g. 2009. otkriven je natpis koji oltar u crkvici povezuje sa župnom crkvom sv. Marka na Gornjem gradu i cehom krojača od prije potresa u Zagrebu g. 1880. Barokni oltar sa središnjim kipom sv. Roka iz 17./18. st., koji je restauriran i nalazi se u odijeljenom trostranom svetištu rebrastoga svoda, nekada se nalazio u župnoj crkvi sv. Marka na Gornjem gradu gdje je nosio titular Presvetoga Trojstva. U unutrašnjosti postavljeni su kipovi Isusa, Bogorodice, sv. Antuna Padovanskoga i nekoliko grobnih ploča iz vremena 19. st.

Misa je svake godine 16. kolovoza u 7,30; 9 i 11 sati, a zavjetna procesija okolo crkve i duž perivoja u 18 sati.