KAPELA SV. TOME I VIDA KRAJ KAŠINE Molitvena oaza za hodočasnički predah

Kapela je spomen na drvenu kapelu sv. Tome iz 1651. godine koja se nalazila na istom mjestu. Vizitacija iz 1720. godine spominje kapelu u lošem stanju tako da su ju morali srušiti.

Bistrički se hodočasnici na cesti od Kašine za Mariju Bistricu odmaraju i mole kod novoizgrađene kapelice sv. Tome i Marka na izlazu iz mjesta, kod skretanja ceste za Gornju Planinu. Tamo je travnati plato s nekoliko visokih borova te s klupama i stolovima za odmor. Kapela je jednostavna četvrtasta građevina 2,5 x 3,5 m s tornjićem, ravnim zidom svetišta i bočnim prozorima. Izgrađena je 2015. godine darovima i radom 29 ljudi i tvrtke iz toga kraja. Popis darovatelja istaknut je na pročelnoj ploči kod ulaza s rešetkastim vratima. Na kapeli se nalazi natpis »sv. Toma i sv. Marko molite za nas«. Na stražnjem zidu, iza mramornoga oltarnoga stola, nalazi se raspelo s metalnim pozlaćenim korpusom Krista, a na oltaru su postavljeni kameni kipovi sv. Tome apostola (»nevjernoga Tome«) i sv. Marka evanđelista (aleksandrijskoga biskupa, pisca jednoga od četiriju evanđelja). Blagdan sv. Tome slavi se 3. srpnja, a sv. Marka 25. travnja. Kapela nije do danas posvećena.

Kapela je spomen na drvenu kapelu sv. Tome iz 1651. godine koja se nalazila na istom mjestu. Vizitacija iz 1720. godine spominje kapelu u lošem stanju tako da su ju morali srušiti. Na istom je mjestu 1757. godine zidana nova crkvica koja je imala svod, kameni pod i krov pokriven šindrom. U njoj su bila tri zidana, oslikana i pozlaćena oltara: sv. Tome, sv. Jakova i sv. Lovre. Kapelu je porušio katastrofalni potres 1880. godine.

Na području župe, nedaleko od crkve sv. Petra i Pavla (danas vatrogasni dom), istih godina (1651.) nalazila se druga drvena kapela, posvećena sv. Vidu, koja je 1693. godine bila zidana u svetištu s drvenom lađom. Vizitacija iz 1777. godine navodi tri oslikana i pozlaćena oltara sa slikama: glavni sv. Vida i bočne sv. Bartula i sv. Ane. I tu je kapelu porušio potres iz 1880. godine. Spomen na nju nalazi se u župnoj crkvi s kipom sv. Vida i njezinom slikom ispod njega.