KATOLIČKA CRKVA I DOMOVINSKI RAT Uloga Crkve u iznimno važnom razdoblju moderne hrvatske povijesti

Katolička Crkva u Hrvatskoj i Domovinski rat 1991. – 1995.: stavovi, djelovanje, stradanja naslov je knjige dr. sc. Julije Barunčić Pletikosić objavljene u suizdanju Glasa Koncila i Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

U knjizi, nastaloj proširivanjem istoimene doktorske disertacije, autorica – na temelju usporedne analize izvornih dokumenata, službenih izjava i priopćenja Katoličke Crkve, medijskih tekstova i relevantne literature  – donosi kronološki prikaz djelovanja i aktivnosti Katoličke Crkve u Hrvatskoj nakon uspostave demokracije i proglašenja njezine samostalnosti i neovisnosti 1991. godine, u novonastalim političkim i društvenim okolnostima, te u ratnim uvjetima kao posljedicom velikosrpske agresije na Hrvatsku.

Također prikazuje kakva je u tim prijelomnim političkim i ratnim zbivanjima bila uloga Katoličke Crkve u hrvatskim te međunarodnim okvirima, odnosno njezin utjecaj na domaće i svjetske političke i vojne dužnosnike, međunarodne institucije, domaću i svjetsku javnost, kolika je i kakva bila uloga Katoličke Crkve u procesu međunarodnoga priznavanja Republike Hrvatske, te od kakvog je značaja bilo njezino pastoralno i karitativno djelovanje i moralni utjecaj na hrvatski narod u ratnim zbivanjima koja su obilježila hrvatsku povijest u prvoj polovici 1990-ih.

Djelovanje Katoličke Crkve u razdoblju Domovinskoga rata analizirano je i prikazano, kroz brojne javne istupe predstavnika Katoličke Crkve u Hrvatskoj i njihova nastojanja, upornost u traženju mira i zaustavljanja sukoba na ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske, kao i u zagovaranju poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda.
U kontekstu javnoga djelovanja Katoličke Crkve u promatranom razdoblju i njezina utjecaja na događanja u Hrvatskoj, u knjizi je tematski zastupljeno i pitanje njezina odnosa sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ponajprije na najvišoj razini između vodećih ljudi jedne i druge Crkve te odnos sa Svetom Stolicom, odnosno aktivnosti i važnost utjecaja pape Ivana Pavla II. i službene vatikanske politike na zbivanja u Hrvatskoj u prvoj polovici 1990-ih.
Završni dio donosi pregled materijalnih i ljudskih stradanja Katoličke Crkve u Hrvatskoj, odnosno pregled stradanja crkvene arhitekture koji je prikazan po (nad)biskupijama, te stradanja njezinih službenika.
Najnovija knjiga dr. sc. Barunčić Pletikosić daje odgovore na pitanja kolika je i kakva bila uloga Crkve u po mnogočemu teškom, ali iznimno važnom razdoblju moderne hrvatske povijesti, i u kolikoj je mjeri i na koji način Katolička Crkva u Hrvatskoj odgovorila na izazove koji su pred nju bili postavljeni u novom društvenom okruženju.