MIROVINSKO OSIGURANJE ČLANOVA KLERA Obračun svećeničkih mirovina?

Snimio: B. Čović
Obračun svećeničkih mirovina?

Poznato mi je da se nedavno pisalo o svećeničkim plaćama i koliki su ti iznosi, no zanima me imaju li svećenici mirovinu i kako im se ona obračunava?

P. S.

»Radi rješavanja pitanja mirovinskoga osiguranja članova klera, redovnika i redovnica koji su navršili 65 godina života, a čije mirovinsko osiguranje do sada nije sustavno riješeno, Republika Hrvatska će tijekom prvih deset godina primjene ovoga Ugovora novčani iznos o kojem se govori u članku 6. ovoga Ugovora isplaćivati uvećan za 20 %«, piše u članku 9. Ugovora o gospodarskim pitanjima između Svete Stolice i Republike Hrvatske, a od 10. travnja 2021. prema Zakonu o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 34/21) računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu proširuje se na razne skupine osiguranika – od osoba s invaliditetom do samozaposlenih osoba i mnogih drugih – a među njima nabrajaju se i »svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice«, piše na stranicama mirovinskoga osiguranja (Mirovinsko.hr), no vjerojatno ste upoznati da je 2001. godine, na temelju međunarodnih sporazuma između Republike Hrvatske i Svete Stolice, uspostavljen i Financijski sustav Katoličke Crkve u Hrvatskoj, a pri Hrvatskoj je biskupskoj konferenciji osnovana Središnja ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, preko koje država ispunjava svoje preuzete obveze. Svaka naša (nad)biskupija ima ustanovu za uzdržavanje klera i iz primljenih sredstava ima fond kojim podupire uzdržavanje svećenika, izgradnju i obnovu crkvenih objekata, kao i karitativno djelovanje. Sve je to u skladu sa spomenutim Ugovorom i uređeno prema Zakoniku kanonskoga prava (kanoni 1273-1275), a u skladu s kanonom 281, koji u paragrafu 2 ističe da se za klerike treba pobrinuti »da uživaju onu društvenu skrb kojom se prikladno zadovoljavaju njihove potrebe, kad obole, onemoćaju ili ostare«, to jest i kada odu u mirovinu, premda mnogi svećenici i dalje – pa i nakon 65. godine – ako mogu, pastoralno djeluju u župama ili, prema svojim snagama, pomažu u župama, svetištima, bolnicama i drugdje. A kako se mirovina obračunava vrlo detaljno objašnjava se i u Pravilniku za provedbu financijskoga sustava u Zadarskoj nadbiskupiji. Tako članak 26 kaže da »umirovljeni klerici imaju pravo na smještaj u Svećeničkom domu ili drugoj prikladnoj ustanovi, kao i pravo na njegu, liječenje i mjesečnu mirovinu u skladu s propisima Nadbiskupijske ustanove za uzdržavanje klera«, a članak 27: »1. Mirovina se isplaćuje mjesečno. 2. a. Iznos mirovine svećenika je iznos osnovice za obračun mjesečnog bodovnog salda. b. Svećenicima koji su službovali samo dio godina u nadbiskupiji, mirovina se izračunava proporcionalno godinama službe. Isplatu vodi Ustanova za uzdržavanje klera matične biskupije.«