NADVOJVODA IMRE HABSBURŠKO-LOTARINŠKI Svijet gladuje za obiteljima uronjenim u molitvu i zajednicu

Nadvojvoda Imre Habsburško-Lotarinški
»Jedinstven značaj misionarske obitelji ne proizlazi iz činjenja izvanrednih stvari, nego mnogo više iz postajanja ‘domaćom Crkvom’, na što nas poziva papa Franjo. On nas upozorava da je obitelj mjesto gdje se donose najvažnije odluke: ako obitelji trpe, ako ne dobivaju potporu, ako donose krive odluke, posljedice će se odraziti i u društvu«

»S obiteljima i za obitelji!« Poklik je to pape Franje koji je odjeknuo njegovim nedavnim obraćanjem talijanskomu Forumu Obiteljskoga udruženja u Vatikanu. No poklik je to koji se ne tiče tek Italije. Jer u Europi koja se sve više bliži godišnjici rata na svojim vratima i Hrvatskoj koja sve više grca pod teretom ekonomske krize rijetko se kada čuje glas za one, a kamoli glas onih koji najdublje ćute i strahotu rata i teret krize: obitelji. Upravo je za obitelji svoj glas na 24. madridskoj konferenciji »Katolici i javni život« u studenom podigao nadvojvoda Imre Hasburško-Lotarinški, financijski konzultant i praunuk posljednjega hrvatskoga kralja, blaženoga Karla I. Austrijskoga. Naime, osim promicanju etičnoga ulaganja i nasljeđa bl. Karla, nadvojvoda je posvećen i dvama međunarodnim projektima usmjerenim na dobrobit obitelji i obnovu kršćanske duše Europe. Nedjeljivost rasta obitelji od razvoja Europe tek je jedna od točaka razgovora u kojem je za Glas Koncila podijelio i habsburške reminiscencije na Hrvatsku.

»Kriza Crkve nije kriza mladih, nego kriza odraslih.« To su riječi završnoga manifesta 24. konferencije »Katolici i javni život« održane u studenom u Madridu, gdje ste bili jednim od glavnih izlagača. O kojoj se krizi Crkve raspravljalo na konferenciji i tko bi je trebao riješiti – mladi ili odrasli?

Nije tajna da prakticiranje vjere u cijelom svijetu sve više slabi, osobito u Europi. A nakon zatvaranja crkava tijekom pandemije koronavirusa mnogi su ljudi posve napustili svoje kršćanske navike. No to vjersko distanciranje tek je jedan vid krize o kojoj smo raspravljali. Drugi je vid moralna pomutnja u društvu i pastoralna pomutnja u Crkvi. Primjerice, temelj našega društva, obitelj, sve više stradava zbog raspada brakova, a dramatični učinci toga raspada na odgoj djece uglavnom se ne liječe. Ipak, mnoge inicijative koje su nedavno nastale daju nam razlog za nadu u budućnost. Tema madridske konferencije – »Navijestiti vjeru, prenijeti nasljeđe« – sažima poticaj naše nade: kršćani, bilo mladi bilo stari, više nego ikada moraju posvjedočiti Kristovu poruku spasenja svijetu.

Jedan od pet stupova plodonosne kršćanske prisutnosti u društvu koji ste spomenuli u svom izlaganju u Madridu jest »razvijanje kritičkoga mišljenja«. Zašto je ono danas važno u javnom prostoru?

Kroz sve kanale – medije, društvene mreže, kulturu, obrazovanje – i na svim razinama svijet oko nas nastoji nametnuti isključivo humanističko viđenje ljudske osobe. Ipak, socijalni nauk Crkve potiče nas da razmatramo bogatstvo ljudske osobe u svim njezinim dimenzijama, uključujući i duhovnu. Kritički misliti s katoličkoga gledišta znači razmatrati sve informacije koje primamo u svjetlu svoje vjere; samo sjedinjenje vjere i razuma utemeljuje valjano mišljenje o svijetu i potiče donošenje obaviještenih odluka. Takvo kritičko mišljenje odgovor je na poziv koji nam je sam Gospodin dao: biti »u svijetu, ali ne od svijeta«.

Postoji li prepoznatljiv hrvatski trag u habsburškoj povijesti?
Pošteno je reći da su svi narodi Carstva ostavili nezaboravan trag u našoj obiteljskoj povijesti, a to se za Hrvatsku može reći sa sigurnošću. Nedavno sam proveo desetak dana u blizini Poreča u Istri, gdje sam s ocem i najstarijom kćerju Marijom Stellom posjetio Gračišće. Moj je pradjed Karlo ondje bio u službenom posjetu za vrijeme rata 1918. godine te smo pronašli i mjesta koja je tada posjetio. Fotografije koje posjedujemo prikazuju pogled istinske ljubavi prema Istranima koje je ondje upoznao. Želio je biti na strani ljudi koji su trpjeli zbog rata koji nikada nije želio. Na samrtnoj postelji na Madeiri nekoliko godina kasnije čak je i svoj život ponudio za mir i jedinstvo svojih naroda. Hrvatska mu je u tom trenutku nedvojbeno bila na srcu.
Katolici bi svakako trebali kritički razmišljati. No ne čini li ih to sklonima destruktivnoj kritici, koja iscrpljuje njihove kreativne kapacitete? Ne bi li Crkva trebala surađivati s drugim društvenim strukturama kad god je to moguće?

Mi možemo biti samo vjerni sluge istine: istine Objave koja nam je naviještena u evanđelju i istine koju smo primili kroz Predaju. Načela koja proizlaze iz tih izvora moćne su vodilje ne samo za katolike, nego i za sve ljude dobre volje. Stoga se ne treba suprotstavljati svemu što se oko nas pojavljuje, nego predlagati inovativna rješenja. Kršćanin je osoba koja gleda u budućnost pod svjetlom nade. Ali drugi je stup kršćanske prisutnosti u svijetu ne bojati se biti »znakom osporavanim«, oduprijeti se kada je istina na kocki. Ako je svijet odbacio Isusa, i mi moramo biti spremni slijediti ga u odbačenosti.

Katolička kulturna osviještenost i angažman u središtu su zanimanja Europskoga bratstva, međunarodne kršćanske mreže kojom predsjedate. Jedna od ideja kojom se Bratstvo vodi u svom radu razvoj je »kreativnih manjina« koje će »oživjeti dušu i duh Europe«. Je li opravdano očekivati da manjina postigne ono što kršćanska većina u Europi nije?

Zapravo je papa Benedikt XVI. 2004. potaknuo kršćane da o sebi misle kao o kreativnoj manjini sposobnoj promijeniti tijek povijesti. Oslonio se pritom na ideje engleskoga mislioca Alfreda Toynbeeja, koji je prvi uočio moć kreativnih manjina u propadajućoj civilizaciji, što Europa nedvojbeno jest. Toynbee je vjerovao da budućnost ovisi o skupinama ljudi koje posjeduju blago i predlažu inovativna i kreativna rješenja utemeljena na njemu. Kršćani imaju neusporedivo blago: samoga Krista, a upravo je to blago u srcu Europe.

Želite reći da europske integracije nisu tek politička inicijativa?

Robert Schuman, jedan od utemeljitelja Europske zajednice, rekao je da europski projekt ne možemo ograničiti na puku gospodarsku suradnju: on je zagovarao ponovno otkrivanje duše Europe. Ta je ideja bila ključna za mojega prastrica, nadvojvodu Otta von Habsburga, koji je dvadeset godina služio u Europskom parlamentu. On je govorio da je Europa poput stabla, a da bi stablo procvalo, valja mu često zalijevati korijenje. Isto vrijedi i za europske vrjednote, na koje treba često podsjećati i potvrđivati ih.

»Kršćanin je osoba koja gleda u budućnost pod svjetlom nade. Ali drugi je stup kršćanske prisutnosti u svijetu ne bojati se biti ‘znakom osporavanim’, oduprijeti se kada je istina na kocki. Ako je svijet odbacio Isusa, i mi moramo biti spremni slijediti ga u odbačenosti«

A one sežu dublje od pukih građanskih standarda. Kako bismo oživjeli Europu, moramo ponovno otkriti njezine bogate duhovne, povijesne i kulturne vrjednote i baštinu.

Koja oruđa kreativna manjina ima na raspolaganju za ostvarenje toga cilja?

Ako je riječ o kršćanskoj kreativnoj manjini, sva se oruđa mogu sažeti u jednom procesu: njegovanju vjere i izgradnji zajednica. Prvi je korak prepoznati blago naše vjere kako bismo ga mogli navijestiti drugima. Taj se navještaj ostvaruje licem u lice, u osobnim odnosima. Sljedeći je korak razviti prijateljstva unutar kršćanskih zajednica, čime otvaramo prostor i razvoju kolektivne inteligencije. Tek tu mogu poniknuti kreativna rješenja i ohrabrujuće vizije, za kojima mnogi ljudi u našem društvu potiho gladuju.

Iduće godine navršit će se 20. obljetnica objave apostolske pobudnice svetoga pape Ivana Pavla II. »Ecclesia in Europa«, kojom je papa pozvao na spomen kršćanske baštine u Ustavu Europske unije, što se nažalost nije dogodilo. Jesu li nedavna pandemija koronavirusa i ruska agresija na Ukrajinu promijenili način na koji Europa shvaća svoje jedinstvo?

Događaji koje ste spomenuli očitovali su dirljivu europsku solidarnost, koja čak i nadilazi granice Europske unije. Primjerice, Švicarska se pridružila naporima EU-a da podupre izbjegle Ukrajince. Pandemija je istu solidarnost iznijela na vidjelo i na mjesnoj razini. Čini se da patnja otkriva naš unutarnji poriv da iziđemo iz sebe i ljubimo bližnjega. Ali pravi je izazov za kršćane održati taj poriv živim u vremenima blagostanja. I Europa dijeli taj misionarski poziv, zbog čega je bila velika pogrješka zaobići spomen Boga i kršćanske baštine u Ugovoru iz Lisabona.

Koje su posljedice toga propusta?

Ljudska je osoba društveno, ali i duhovno biće – sviđalo se to nama ili ne. A ako Boga maknemo u stranu, nešto će drugo morati ispuniti našu duhovnu čežnju. U to se možemo uvjeriti već i usporedimo li pobožni život utemeljitelja Europske unije – Schumana, Adenauera i de Gasperija – s predanošću kojom Europa danas promiče određena ideološka pitanja.

Uz djelovanje u Europskom bratstvu, savjetnikom ste inicijative »Accueils Louis et Zélie«, koja pomaže obiteljima s različitim društvenim, psihološkim i duhovnim potrebama u pet europskih zemalja. Iz vašega iskustva, koji su najčešći problemi s kojima se današnje obitelji suočavaju?

Našu inicijativu vodi težnja da ponudimo obiteljima mjesto gdje mogu podijeliti svoju patnju i pronaći stručnu pomoć: od psihološke i liječničke preko pravničke i svećeničke pa čak i do egzorcističke. Materijalne, psihološke i duhovne kušnje obitelji raznovrsne su, ali uglavnom se tiču rastave bračnih parova i posljedica koje to donosi njihovoj djeci.

Što Crkva može učiniti da zaustavi taj trend raspada braka?

Priprema za brak danas je uglavnom površna. Dovoljno se pozornosti ne posvećuje ni jednoj od dimenzija braka – ni boli samoprijegora ni radosti uzajamne ljubavi – a kamoli njegovoj konačnoj svrsi: jedinstvu s Bogom na nebu. S praktične strane mogla bi se poboljšati komunikacija: prepoznati stručnjake koji će pratiti pojedince u problemima u odnosima i prepoznati svećenike prikladne da parove upoznaju sa sakramentalnom naravlju braka, promicati muške ili ženske grupe gdje supružnici mogu podijeliti svoja iskustva i izazove te organizirati konferencije koje promiču obiteljski život. No to nije isključiva odgovornost Crkve. Obitelj je kolijevka duhovnoga života, ali i kolijevka budućih građana. Što se bolje u njoj odgajaju djeca, to će i cijelo društvo biti zdravije.

Papa Franjo, koji je 2015. proglasio svetima zaštitnike vaše inicijative Ljudevita i Azeliju Guerin, roditelje sv. Male Terezije tijekom lipanjskoga je Svjetskoga susreta obitelji u Rimu pozvao katoličke obitelji da »postanu misionari na stazama svijeta«. Što za obitelj znači prihvatiti misionarski način života?

Da bi misionar mogao raditi svoj posao, mora biti iznutra ojačan svojom vjerom i izvana poduprt zajednicom prijatelja. Stoga su prvi znakovi misionarskoga načina života u obitelji molitva bračnoga para i molitva s djecom. Njima se pridružuje i njegovanje obiteljske povijesti kako bi djeca bolje razumjela svoj identitet. Naposljetku, misionarske obitelji uključuju se u zajednicu, razvijajući prijateljstva koja ih nose kroz sve trenutke. Čitajući o kršćanskom podzemnom pokretu otpora u srednjoj Europi, pa i u Hrvatskoj, bio sam dirnut primjerima malih kršćanskih skupina koje su svojim članovima pružale materijalnu i duhovnu potporu. Kršćanski misionar nikada ne smije biti sam.

Ne zahtijeva li misionarski život nešto posebno od obitelji?

Samo da činimo stvari koje moramo činiti, valjano i s ljubavlju: odgajati djecu u vjeri, priskrbljivati za svoju obitelj i uključivati se u zajednicu. Jedinstveni značaj misionarske obitelji ne proizlazi iz činjenja izvanrednih stvari, nego mnogo više iz postajanja »domaćom Crkvom«, na što nas poziva papa Franjo. On nas upozorava da je obitelj mjesto gdje se donose najvažnije odluke: ako obitelji trpe, ako ne dobivaju potporu, ako donose krive odluke, posljedice će se odraziti i u društvu.

Osim javnoga djelovanja, jedan ste od osnivača švicarske tvrtke posvećene etičnomu ulaganju. Dok se iz hrvatske perspektive etika i profit čine potpuno nespojivima – svjedočili smo, naime, brojnim primjerima stjecanja velikih imetaka poreznim prijevarama i političkom korupcijom – vi tvrdite da se etika i profitabilnost i ne mogu odvojiti. Kako to?

Crkva mnogo govori o toj temi. Vatikan je nedavno izdao dokument sa savjetima kako ulagati u skladu s vjerom, »Mensuram bonam«. To je polazište i poziv na djelovanje utemeljen na osam kriterija, među kojima su poštovanje ljudskoga dostojanstva i solidarnost, a potiče sve ljude dobre volje da razmotre realnu ekonomiju i teže pozitivnomu utjecaju na društvo. Tvrtka koju sam osnovao s ocem pokrenula je investicijski fond posvećen ne samo ulaganju radi dohotka, nego i ulaganju u skladu s vrijednostima ulagača.

Možete li navesti primjer takva ulaganja?

Iz fonda smo isključili mnoge farmaceutske tvrtke zbog njihove uključenosti u pobačaj, eutanaziju i istraživanje embrionalnih matičnih stanica. Neki ljudi iz bankarskoga svijeta u početku su nas upozoravali da će izvedba zato trpjeti, ali ta se odluka pokazala plodonosnom. No etičko ulaganje ne odnosi se samo na negativnu selekciju. Radi se i o davanju prednosti tvrtkama koje ulažu najviše napora da ispune ekološke, društvene i upravljačke kriterije.

Uz uspješne poslovne pothvate Vaša se obitelj diči i bogatom povijesnom baštinom. U njemu se ističe činjenica da je posljednji kralj Ugarsko-Hrvatskoga Kraljevstva, vaš pradjed Karlo I. Austrijski, 1918. ujedinio sve zemlje hrvatske krune. Bio je to presudan izraz kršćanskih stajališta kojih se odlučno držao unatoč nevoljama koje su mu donijela. Mogu li politička načela »Cara Mira« i danas voditi političare?

Karlo je imao visoke ideale, ali je bio pragmatičan. Misija njegove kratke vladavine od 1916. do 1918. bila je postizanje mira među narodima tijekom rata koji nikada nije želio.

»Ako Boga maknemo u stranu, nešto će drugo morati ispuniti našu duhovnu čežnju. U to se možemo uvjeriti već i usporedimo li pobožni život utemeljitelja Europske unije – Schumana, Adenauera i de Gasperija – s predanošću kojom Europa danas promiče određena ideološka pitanja«

Ali naslov »Cara Mira« krije više od toga da je bio jedini vladar svojega vremena koji je prihvatio mirovni prijedlog pape Benedikta XV. Njegov stric Franjo Ferdinand, kojega je sarajevski atentat spriječio da naslijedi Franju Josipa, imao je plan za reformu kojom bi slavenski narodi bili više zastupljeni u Carstvu. Karlo, koji je naslijedio prijestolje umjesto njega, htio je poći i dalje. Pozvao je na podunavsku federaciju u kojoj bi narodnosti Carstva dobile široku autonomiju, ali bi ostale ujedinjene kršćanskim vrijednostima i solidarnošću unutar dinastičke unije. Rat je spriječio svaku reformu, a zbog uništenja Carstva narodi su postali desetljetnim žrtvama fašizma i komunizma. Ali Karlova ideja mira utemeljena na kršćanskoj supsidijarnosti nadahnjuje i danas.

Blaženi Karlo I. i njegova supruga, službenica Božja Zita od Burbon-Parme, vodili su svetački život koji je odjeknuo i u Hrvatskoj: uz Bratstvo bl. Karla postoji i Hrvatska udruga za beatifikaciju kraljice Zite. Ipak, čini se teškim ugledati se na kraljevski par kao primjer kršćanskoga bračnoga života. Što biste istaknuli kao njihovu poruku »običnim« supružnicima?

Za spomendan blaženoga Karla sveti papa Ivan Pavao II. nije odabrao njegov rođendan ili dan preminuća, nego dan njegova vjenčanja – 21. listopada. Poruka je bila jasna: Papa je želio ponuditi Karla i Zitu kao uzor plodonosna braka. Dan prije njihova vjenčanja Karlo je rekao Ziti vrlo dojmljivu rečenicu: »Sada moramo pomoći jedno drugomu stići u nebo.« Bili su monarsi, no svaki par može crpiti iz njihove vjernosti Bogu u trenutcima bogatstva, časti i priznanja, ali i u teškim trenutcima izdaje, odbačenosti i siromaštva. Zagovoru svojega djeda mogu zahvaliti i za prekrasni dar svojega braka jer sam 21. listopada upoznao svoju suprugu Kathleen, koja se u to vrijeme molila Ziti. Mnogo je povijesnih knjiga o njihovoj političkoj i društvenoj ostavštini, a njihova duhovna ostavština i dandanas donosi plodove.

BIOGRAFIJA: Nadvojvoda Imre Habsburško-Lotarinški (Ženeva, 1985.), sin nadvojvode Karla Kristijana Austrijskoga i princeze Marie-Astrid Luksemburške, diplomirao je međunarodne poslove na Sveučilištu St. Gallen 2009. Studirao je antropološke studije, filozofiju i teologiju na Institutu »Philanthropos« u Madridu 2009. i 2010., a magistrirao europske studije na College of Europe u Varšavi 2012. Radi kao financijski savjetnik specijaliziran za promicanje etičnoga ulaganja. Predsjednik je Europskoga bratstva (European Fraternity), međunarodne kršćanske mreže koja promiče ujedinjenu Europu, te potpredsjednik organizacije »Accueils Louis et Zélie« posvećene usmjeravanju ljudi i obitelji u teškim životnim situacijama. Promicatelj je ostavštine svojega pradjeda, blaženoga cara i kralja Karla, o kojem je izlagao u više zemalja. Živi u Ženevi sa suprugom i četirima kćerima.