»NEPOŽELJNI« DOKUMENTI IZ »DOSJEA STEPINAC« (3) Nadbiskupov popis Židova za koje traži oslobađanje

Među osobama za koje je nadbiskup tražio oslobađanje bio je i židovski rabin dr. Miroslav (Šalom) Freiberger
Nizanka donosi dokumente pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu o djelatnosti zagrebačkoga nadbiskupa bl. Alojzija Stepinca u doba NDH koji su po odluci Udbe/SDS-a bili zabranjeni za širu javnost ili su trebali biti uništeni.

Popis od 207 »zabranjenih stranica« za širu javnost iz samo jednoga omota (kutija 1, omot 12) s kratkim sadržajem, tj. opisom pojedinoga dokumenta nastavljen je i na stranicama 3. i 4. SDS-ove zabilješke od 4. svibnja 1983.:

– 3 –

Prepiska između Stepinca i Artukovića u vezi Kraljević Inge 109 – 114

Odgovor RAVSIGUR-a Stepincu povodom intervencije za Kaurić ing. Zvonimira 115

Odgovor Lorkovića Stepincu u vezi intervencije za prof. Gamulin Grgu 116

Pismena intervencija Stepinca za uhapšenog ing. A. Košutića 117

Prepiska između Stepinca i Ministra unutrašnjih poslova u predmetu intervencije za dr. Rikarda Haupfelda 118 – 120

Intervencija Stepinca kod Artukovića za uhapšenog Karla Radonjića i Furlan Ivana 121 – 122

Intervencija Stepinca kod Artukovića za dr. Milivoja Gavrančića 123

Izvještaj župnika Petrekovića nadbiskupskom duhovnom stolu o upadu ustaša u selo Pušću i počinjenim zločinima 124 – 126

Odgovor ministra vanjskih poslova NDH Stepincu u povodu intervencije za Rudolfa Maričića 127

Preporuka Stepinca na molbu supruge dr. Tavčara za njegovo puštanje na slobodu 128 – 132

Preporuka biskupa Lacha na molbu Andre Mohorovičića za puštanje na slobodu sina Andre i intervencija za Kaurić ing. Zvonimira 133 – 135

Intervencija Stepinca na molbu Tomice Hana za njegovo puštanje na slobodu 136 – 137

Promemorija Stepinca na molbu Tomice Hana za njegovo puštanje na slobodu 138 – 139

Izvještaj o upadu Crne legija u selo Kruševac i molba Stepinca da se uhapšena lica puste na slobodu 140 – 141

Intervencija Stepinca kod bojnika Štitića za dr. Rikarda Podhorskog 142 – 143

»Uspostavljanje rada općine za brigu: a) otpuštenih staraca i bolesnika; b) preostalih Židova koji nisu odvedeni; c) vođenje matičnog ureda za cijelu državu; d) grobni odsjek za pokapanje mrtvih; e) uspostava Pučke kuhinje za prehranu preostalih Židova; f) uspostava staračkih domova; g) uspostava odsjeka Skrb za logore za prehranu dopunskom hranom zatočenika u sabirnim logorima Židova kao arijevaca.«

– 4 –

Prepiska između Stepinca i ministra Totha i drugih institucija NDH u predmetu intervencije za veletrgovca Ivana Pandžića 144 – 207

Grubić Mate«

Nadbiskupova molba koja nije »sjela« SDS-u

Udbi/SDS-u zasigurno nije dobro »sjeo« nadbiskupov dopis od 5. svibnja 1943. upućen Ministarstvu unutarnjih poslova NDH s popisom Židova za koje se traži oslobođenje. Iz popisa je očito kako nije riječ isključivo o »miješanim brakovima« nego i o nearijevcima tj. »čistim« Židovima:

»Egon POLAK, 46 godina, star, bolestan, vijećnik Židovske općine. Otac dvoje male djece, žena potpuno bolesna. Odveden 5.V.

Berta SONNENBERG, starica od 78 godina, potpuno slijepa, odvedena sa sinom Ivanom Sonnenberg, koji je od rođenja potpuno slijep i gluhonijem.

WEISS Eugen, inspektor željeznica u miru, star 89 godina, iz Varaždina, žena arijevka. Unuk mu je pao u Bosni kao legionar.

BAUER Ljerka, dijete od 1 godine.

DEUTSCH-MACELJSKI Robert

SCHWARTZ dr. Milan, liječnik domobranstva na službi u bolnici na Kunišćaku.

BUDAK Olga, odvedena u Brodu, rođena Lorši, iz Broda n/S, podrijetlom Židovka, sada rimokat. vjere, udata za Ladislava BUDAKA, arijevca, činovnika tvornice vagona u Brodu, rimokat., imaju dijete vjere rimokatoličke, staro 5 mjeseci. Puštena u Brodu.

KOHN Erika, djevojčica od cca 12 godina, otac bio Židov, umro 1942. u logoru. Majka Terezija r. Jagodić, arijevka, rimokat., kao takova ostala na slobodi, a kćerka odvedena iako je rimokat. vjere i samo po ocu polužidovka, živjela samo s majkom u Brodu n/S.

GEWOELB Slavica, članica Židov. bogoštov. općine, odsjeka Skrb za logore.

LOEWY Lorand i žena Judita, činovnik Židov. bogoštov. općine

KLEIN Edo, mješoviti brak, žena u Madžarskoj.

FREIBERGER dr. Miroslav i Irena, otac Antun i supruga, sestra Ljubica.

KOHN dr. Hugo, sin Božidar i žena Dragica, sestra Dragica, nećakinja Dragica Fleš.

DUKES Alice, ravnateljica pučke škole.

SEBESTIEN Judita, dijete od 13 godina, siroče bez roditelja.

GRUENER Bernard i žena, nadkantor žid. opć., sin dobrovoljni liječnik u Bosni.

SINGER Samojlo i žena Malvina, starost oko 70 godina. Kant. žid. opć., žena teško bolesna.

SCHWARTZ Emilija i kćerka Aliska, Emilija uzeta prigodom odvođenja Židova pr. god. Pušteni i dodijeljeni u dom staraca po U.N.S.-u kćerka za njegu majke.

HORVAT Tereza, 86 godina, punica Mr. Wenzlera, ravnatelja Plive, državnoga zavoda za lijekove.

WEISS Wilma, udovica, teško bolesna sa troje zaostale djece: Ignjo, Etelka i Tea.

HILLER Marija, 1888. rođ. bolesnica, mađarski državljanin.

LUSTIG Ljudevit, 75 godina, amputirane obje noge iznad koljena i žena Gizela, iste starosti, teško bolesna.

MJEŠOVITI BRAKOVI

STERN Milan, oženjen sa Šteficom rođ. Blažević, arijkom.

WOGER Mavro, oženjen s Irenom Vouk, arijevkom, u braku 2 djece.

GRUENWALD Edo, oženjen sa Jelenom Križanić, arijevkom, teško bol.

Oslobođenje i vraćanje stanova otpuštenih Židova kao i onih Židova koji nisu odvedeni. Uspostavljanje rada općine za brigu:

  1. a) otpuštenih staraca i bolesnika
  2. b) preostalih Židova koji nisu odvedeni
  3. c) vođenje matičnog ureda za cijelu državu
  4. d) grobni odsjek za pokapanje mrtvih
  5. e) uspostava Pučke kuhinje za prehranu preostalih Židova
  6. f) uspostava staračkih domova
  7. g) uspostava odsjeka Skrb za logore za prehranu dopunskom hranom zatočenika u sabirnim logorima Židova kao arijevaca.

Predano 5.V.1943. tajniku g. Ministru unutarnjih poslova Dr. L« (kutija 1, omot 12, 034).

NASTAVLJA SE