OBNOVLJENA KAPELA U BANJOLU Crkva sv. Marije Magdalene

Na otoku Rabu (29)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Marije Magdalene u Banjolu

Banjol je najbliže mjesto gradu Rabu, a s Barbatom je okrenut na južnu stranu prema otoku Dolinu, od kojega ih dijeli Barbatski kanal. Donedavno se u mjestu nalazila trošna crkvica sv. Marije Magdalene, koja je u potpunosti obnovljena. Župa je posvećena toj svetici, a župna crkva, koja je izgrađena u središtu mjesta, posvećena je sv. Luciji.

Kameni oltar

U kapeli se jedno vrijeme, do izgradnje župne crkve g. 1939., nalazio stari drveni kip sv. Lucije, a crkvicu je narod nazivao naslovom te svetice. Danas se kip ponovno nalazi u župnoj crkvi i smješten je u jedan dio bočne kapele.

Cijela građevina sastoji se od pravilno uslojenih većih klesanaca koji tvore četvrtasti tlocrt s polukružnom sniženom apsidom na istoku i kamenom preslicom na plošnom pročelju s jednim zvonom. Ulazna su vrata polukružna, kao i jedini južni otvor prozora. U skromno uređenoj unutrašnjosti ispred apside izgrađen je kameni oltar, a na zid je postavljeno raspelo, slika Krista sa sv. Magdalenom i kip naslovnice crkve. Krov je pokriven crijepom, a unutarnje je stropište zatvoreno ravnim pločama.

Za ozdravljenje otočana

Na otoku je bilo više crkvica koje su bile građene tijekom 14. ili 15. st. uglavnom stilom romanike, kao i crkva sv. Marije Magdalene ili prva crkva sv. Lucije. Njima su najsličnije crkvice sv. Jurja na istoimenom otočiću ispred rapske luke ili sv. Kristofora u istoimenoj uvali (kod Suhe Punte, predio Kampora).

U župi se slavi blagdan Gospe Snježne, »Šištovica« (5. kolovoza), sv. Lucije (13. prosinca) i sv. Marije Magdalene (22. srpnja). Mise u kapeli sv. Marije Magdalene su utorkom u 8 te srijedom u 19 sati. Za Dan bolesnika 11. veljače misa je u župnoj crkvi za ozdravljenje bolesnih otočana.