POVIJEST MLADE KAPELE SV. NIKOLE U OTOKU Raspelo koje je doputovalo Savom dovelo do crkve

Samoborskim krajem (31), kapela sv. Nikole u Otoku

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Nikole u Otoku

Naselje Otok smješteno je na krajnjem zapadnom dijelu župe sv. Anastazije iz Samobora. U središtu mjesta na Trgu sv. Nikole od 1993. do 1996. godine građena je kapela u čast toga svetca. Izgrađena je poticajem mještana i uz pomoć gradskoga poglavarstva u Samoboru. Kapelu je blagoslovio Mijo Gabrić 7. prosinca 1997. Do izgradnje kapele mjesto je imalo drveno raspelo koje je donijela rijeka Sava g. 1942., koje je nakon propadanja g. 1989. zamijenjeno betonskim.

Kapela je izgrađena s visokim pročeljem, koje završava manjim četvrtastim zvonikom sa zvonom postavljenim na prednjoj kosini krova. Pročelje je ostakljeno s dva paralelna visoka prozora koja se nastavljaju na dvostruka ulazna vrata. Krov se strmo spušta na stražnji dio crkvice te završava nad trostranom prostranom apsidom. Bočni su zidovi zatvoreni i nemaju otvore, ali se veliki četvrtasti prozori nalaze na bočnim zidovima svetišta. Na pročelje je postavljen kameni reljef s prikazom Majke Marije s Isusom koja predaje crkvicu u ruke vjernika. U unutrašnjosti se slika naslovnoga svetca nalazi iza oltarnoga stola na začelnom zidu svetišta, u kojem su još kipovi sv. Nikole i Blažene Djevice Marije postavljeni na istaknutim podnožjima zida te slika Bogorodice i raspelo s korpusom Krista. Ispred oltarnoga stola na podu postavljen je kipić sv. Nikole. Oltarna slika prikazuje sv. Nikolu u biskupskom ruhu na obali mora po kojem plovi lađica, a ispod njegovih halja šestero djece igra se darovima koje su dobili od sv. Nikole. Otvorena unutrašnjost drvenoga krovišta natkriva cijelu bogomolju i postavljeno pjevalište koje se uzdiže iznad ulaza, a nastavlja se sjevernom stranom kapele sve do svetišta.

U župi sv. Anastazije uz Samobor još su 23 sela i mjesta.

Mise su svake treće nedjelje u 17 ili 18 sati. Proštenje je na blagdan sv. Nikole, 6. prosinca, u 17 sati te nedjelju nakon blagdana u 11 sati.