POVIJEST ŽUPE I SAMOSTANA U KOTARIMA A sve je počelo od viđenja

Samoborskim krajem (19) Župna crkva i samostan sv. Leonarda opata u Kotarima (I)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva i samostan sv. Leonarda opata u Kotarima (I)

Nadomak prijevoja Poljanice (580 m) ispod Plešivice (779 m) u Kotarima ističe se obnovljena crkva s franjevačkim samostanom iz 18. st. koji su posvećeni sv. Leonardu opatu iz Limogesa (500. – 559.). Objekti su jedni od najbolje očuvanih baroknih spomenika u Hrvatskoj i imaju nultu kategoriju zaštite. Zahvaljujući nedavnim obnovama kada su na crkvi učvršćeni temelji i kor, postavljena nova fasada, trijumfalni luk i krovište, kod kojega je šindra zbog trošnosti zamijenjena bakrenim pokrovom, zgrada je ostala bez oštećenja u nedavnim potresima.

Nema podataka za prvu crkvu i samostan koji su bili izgrađeni na istom mjestu, ali je poznato da je objekte izgradio grof Petar I. Erdődy g. 1528. On je bio vlasnik jastrebarsko-okićke gospoštije i graditelj prve drvene zavjetne kapele sv. Leonarda na mjestu gdje je imao viđenje u kojem mu se ukazao lik sv. Leonarda. Petrovom zaslugom izgrađen je i prvotni skroman samostan koji je on dao na upotrebu franjevcima Reda manje braće bosansko-hrvatske provincije g. 1531. Samostan je poprimio današnji oblik četverokuta sa središnjim zdencem g. 1683. Zbog trošnosti crkva je srušena dozvolom tadašnjega provincijala, a nova se gradila pod nadzorom oca Polikarpa Marchiolija od g. 1733. do 1735. U godinama koje su slijedile dio zgrada samostana je porušen te je ostala današnja struktura s crkvom i nekoliko pridruženih krila. U to vrijeme crkva je bila treća po veličini u Okićkom dekanatu. Unutar samostana, koji ima bogatu zbirku knjiga, djelovala je škola sve do kraja 18. st. Samostan je bio središte bosansko-hrvatske provincije i točka odakle su se franjevci proširili u Jastrebarsko, Karlovac i Samobor. Zadnje djelovanje franjevaca trećoredaca u Kotarima je od g. 1964. do 2017.

Župu sv. Leonarda (osnovana g. 1733.), koja je jedna od najmanjih u Zagrebačkoj nadbiskupiji, čine Kotari, Cerje, Manja Vas i Bukovje.