CRKVA SV. NIKOLE U SVETOM IVANU ZELINI Svjedokinja općega oporavka

Župna crkva sv. Nikole u Donjoj Zelini (I)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Nikole u Donjoj Zelini

Istočni predjeli Medvednice pružaju krakove sve do grada Sv. Ivana Zeline u čijem se sastavu nalaze 62 naselja. Mjesto je povezano cestom s Donjom Zelinom, Sesvetama i Zagrebom. U Donjoj Zelini na središnjoj maloj uzvisini izgrađena je prva župna crkva koja je upisana u kaptolskim statutima arhiđakona Ivana Goričkoga g. 1334. pod nazivom »ecclesia sancti Nicolai de Zelina« kao jedna od triju župa tadašnjega područja Moravče. Kraj je bilo naseljen od najranijih vremena, a župa i crkva spomenuti su još u nekim srednjovjekovnim i kasnijim dokumentima. Tako u popisu Zagrebačke biskupije g. 1371., koja se sastojala od oko 450 župa i 14 arhiđakonata, g. 1501. u popisu svećenika iste biskupije, g. 1598. u poreznim popisima i od g. 1622. u kanonskim vizitacijama.

Planinarski križni put

Mnogobrojnim pregradnjama i zahvatima potpuno su nestala arhitektonska obilježja 14. i kasnijih stoljeća. Nova današnja crkva s baroknim atributima posvećena je 3. srpnja 1678. U to vrijeme naslov zagrebačkoga biskupa i generala pavlinskoga reda nosio je Martin III. Borković (1667. – 1687.). U tom razdoblju, poslije turskih haranja kroz 16. st. hrvatskim krajevima, kada su ona opustjela, dolazi vrijeme općega oporavka i izgradnje sakralnih objekata, dvoraca i kurija (kurija u Nespešu i kurija Mikšić kraj crkve sv. Helene u istoimenom naselju). Kasnije obnove na crkvi izvršene su g. 1930. i 1989. Prije nekoliko godina sadašnji je župnik Dragutin Toplak uredio crkvu, župni dvor i na ograđenom zemljištu iza crkve podigao zidane postaje križnoga puta s reljefnim slikama Isusove muke, a iza župnoga stana kip Blažene Djevice Marije na povišenom postolju. Isti župnik u vrijeme korizme organizira planinarski križni put župnim mjestima koji započinje u Sv. Heleni, a završava u župnoj crkvi Donje Zeline.

Mise su nedjeljom u 8 i 11, a radnim danima u 17 sati.