PREKRASAN POGLED IZ DRVENE KAPELE SV. MARIJE MAGDALENE Vrijedna ne samo zbog pozlaćena oltara

Samoborskim krajem (39) Kapela sv. Marije Magdalene u Maloj Gorici

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Marije Magdalene u Maloj Gorici

U župi Presvetoga Trojstva iz Svete Nedelje na brdu udaljenu od župnoga središta, a iznad naselja Mala Gorica, na kojem dominiraju vinogradi i gorice (vinske kleti), g. 1768. spominje se kapela sv. Marije Magdalene. Izgrađena je na mjestu drvene crkvice koju kanonska vizitacija bilježi g. 1668.

Kapela sv. Marije Magdalene nalazi se na glavici jednoga od desetak okolnih brježuljaka s kojih se vidici protežu na savsku dolinu sa Zagrebom i Medvednicom, Okić grad, Plešivicu i Samoborsko gorje

Drvenu kapelu izgradili su i o njoj su se brinuli žitelji toga kraja. To je područje Male Gorice, Kalinovice i Jagnjića Dola.

Kapela sv. Marije Magdalene nalazi se na glavici jednoga od desetak okolnih brježuljaka s kojih se vidici protežu na savsku dolinu sa Zagrebom i Medvednicom, Okić grad, Plešivicu i Samoborsko gorje. Okrenuta je ulazom na zapad, a trostranim suženim svetištem na istok. Na njegovim bočnim zidovima, kao i na prednjem dijelu crkve probijeni su veći četvrtasti prozori. Na začelnom zidu apside nalazi se okrugli prozorčić, a na južnoj bočnoj stijeni dodatan ulaz. Središnji dio kapelice polukružno je izbočen tako da je tlocrt građevine četverolistan, a nastavlja se na prednji četvrtasti dio, što joj daje barokna obilježja. Pročelje je plošno s ulaznim vratima lučnoga završetka, četvrtastim prozorom iznad njega, malim okulusom na predjelu krovišta, gdje se nalazi i prazna zidna niša za kip i mali drveni zvonik. Na pročelju su postavljene tri plitke lezene za poljepšanje. Krovište je izvedeno u tri dijela, prateći konfiguraciju tlocrta građevine, a njegova je strmina potrebna zbog mogućnosti visokoga snijega na tom brdovitom području. U kapeli se nalazi vrijedan drveni pozlaćeni polikromirani dvokatni barokni oltar iz g. 1600. s palom naslovne svetice i slikom Gospe na atici. Oltar je donesen iz stare župne crkve Presvetoga Trojstva u Svetoj Nedelji.

Mise su u kapeli na blagdan sv. Marije Magdalene 22. srpnja i nedjelju nakon blagdana u 11 sati. Kapela je trenutačno zatvorena zbog obnove.