PREPORUKA SV. FRANJE Kako propovijedati u šutnji

Snimio: Z. Atletić

Jednog dana sveti je Franjo pozvao brata Junipera da pođu propovijedati.

– Oče moj – odgovori ovaj – ti znaš da sam neuk. Kako ću ljudima propovijedati?

No, kako Franjo bijaše uporan, Juniper je pristao. Prošli su gradom moleći u šutnji za sve one koje su suretali, smiješili se djeci, pomilovali bolesnike… Nakon nakoga vremena sv. Franjo reče:

– Brate Junipere, vrijeme je da se vratimo u samostan.

– A propovijed? – upita brat Juniper.

– Pa propovijedali smo… – odgovori svetac smiješeći se.