SIGURNO OPHOĐENJE S DIGITALNIM IGRAMA Koje su karakteristike problematičnoga igračkoga ponašanja?

Svaka obitelj posjeduje neke medije i ekrane koji oblikuju njezin životni stil i uzimaju dio slobodnoga vremena. Kada je riječ o dječjem konzumiranju medija, važno je povesti računa o kvaliteti dječjih medija i kako se oni uklapaju u životni stil obitelji te kako se djeca njima bave. Pojedina istraživanja identificiraju četiri glavne kategorije vremena provedenoga uz ekran: pasivno korištenje (gledanje videa ili emisija, čitanje i slušanje glazbe), interaktivno korištenje (igranje igara i pregledavanje interneta), komunikacija putem videorazgovora i korištenja društvenih medija te stvaranje sadržaja u obliku digitalne umjetnosti, glazbe i sl.

Pretjerano, neregulirano korištenje medija, posebice računalnih igara, može postati bolest, koju i Svjetska zdravstvena organizacija od 2019. godine priznaje kao mentalnu bolest. Ovisnost o računalnim igrama može se, međutim, promatrati kao bolest u području psiholoških i poremećaja ponašanja jer ograničava stupanj slobode oboljelih, a to rezultira odricanjem ili gubitkom slobode.

Koje su značajke problematičnoga igračkoga ponašanja?

Ne može se svaka pretjerana igračka faza poistovjetiti s ovisnošću. Za to se tijekom duljega razdoblja mora primijeniti nekoliko značajki ili kriterija. Ako se događa sužavanje obrasca ponašanja pa se igranje doživljava kao najvažnija aktivnost; ako se ne reguliraju negativna emocionalna stanja kroz igru pa pozitivne emocije tijekom igre dovode do negativnih emocija kao što su stres ili strah; ako se razvije tolerancija prema igri pa je potrebno sve više igara; ako se uočavaju simptomi povlačenja pa dotična osoba, kad ne može ili ne smije sudjelovati u igri, reagira strahom, razdražljivošću ili nervozom; ako se uočava gubitak kontrole pa se osoba ne može pridržavati vremenskoga ograničenja; ako nakon faze kontrolirane igre slijedi faza pretjerane igre; ako se uočavaju štetne posljedice igre pa su škola, obitelj, prijatelji i drugi hobiji potpuno zanemareni, tada možemo govoriti o problematičnom ophođenju s digitalnim igrama.

Medijska pismenost roditeljima nudi prilike da otkriju što djeca vole gledati, da predstave nove emisije i aplikacije koje će isprobati ili zakažu dan u tjednu koji će biti obiteljska filmska večer

Nerijetko roditelji ne znaju previše o tome što se događa s njihovom djecom. Ne vide da se dijete ne može povezati s kolegama iz razreda i da nije zadovoljno sobom i svojim tijelom. Zbog toga je potrebno osnaživati i ukazivati na važnost čimbenika otpornosti prema ovisnosti. Među važnijim čimbenicima otpornosti svakako su, primjerice, skladan obiteljski život, snažna obiteljska kohezija, zdravo samopouzdanje, emocionalna stabilnost i stabilni odnosi s vršnjačkim skupinama. Pod otpornošću se podrazumijevaju utjecajni i zaštitni čimbenici koji promiču prilagodbu ili suočavanje s izazovima, promjenama ili opasnostima. Ukratko: oni koji imaju stabilne društvene mreže ili strategije suočavanja, na primjer, manje su osjetljivi na teške životne uvjete ili bolesti ili ovisnička ponašanja od ljudi koji ih nemaju.

Važnost medijske pismenosti

U tom je surječju važna tema obiteljskoga odgoja medijska pismenost povezana s razvojem i kontrolom samoregulacije. Medijska pismenost roditeljima nudi prilike da otkriju što djeca vole gledati, da predstave nove emisije i aplikacije koje će isprobati ili zakažu dan u tjednu koji će biti obiteljska filmska večer kada svi zajedno mogu uživati i kasnije o tom razgovarati.