ŠTO ČEKA UMIROVLJENIČKE NARAŠTAJE? Prava na starosne mirovine i nastavak zaposlenja

Snimio: B. Čović

Prema sadašnjem Zakonu o mirovinskom osiguranju u Hrvatskoj postoje zapravo tri vrste starosnih mirovina, a to su redovita starosna mirovina, starosna mirovina za dugogodišnjega osiguranika i prijevremena starosna mirovina, ali svaka s različitim uvjetima starosti i staža, posebno za muškarce u odnosu na žene.

U slučaju 41 godine – samo stvarni rad

Uvjeti za muškarce. Osnovni uvjet za starosnu mirovinu ispunjen je za muškarca kada navrši 65 godina i ima najmanje 15 godina mirovinskoga staža. Iznimno može to pravo ostvariti i ranije već s navršenih 60 godina ako ima 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju. To je tzv. pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnje osiguranike. Važno je još naglasiti da se u tom slučaju u 41 godinu staža ubraja samo staž u efektivnom trajanju (čl. 35. zakona), što znači da se u taj efektivni staž uračunava samo stvarno razdoblje rada i osiguranja, ali bez staža koji se priznaje u povećanom trajanju. Dakle, isključeni su od toga prava osiguranici koji su povremeno određena razdoblja provodili na radu na težim i za zdravlje opasnim poslovima, na kojima se staž osiguranja uračunava u povećanu trajanju.

Ti se uvjeti starosti staža povećavaju svake godine za četiri mjeseca pa već sljedeće godine žena može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu tek kada navrši 57 godina i osam mjeseci života i ostvari 32 godine i osam mjeseci mirovinskoga staža. Ti će se uvjeti svake godine postupno povećavati kako bi u 2027. godini žena ispunjavala uvjete tek s navršenih 60 godina života i 35 godina staža te tako postala »ravnopravna« s muškarcem.

Međutim, ako se tim osobama uračuna razdoblje rada i osiguranja provedena na štetnim i za zdravlje opasnim poslovima, na kojima se staž osiguranja uračunava u povećanu trajanju, dobna se granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu snižava razmjerno stupnju povećanja staža i dužini staža osiguranja, ali samo onoga koji se računa s povećanim trajanjem (čl. 181. mirovinskoga zakona i Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Narodne novine, br. 15/18).

Za invaliditet – posebno rješenje

Pravo na povećani staž i na smanjivanje starosne granice imaju i osobe s određenim invaliditetom, ali da bi bili sigurni u to pravo, moraju od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje preko područne službe zatražiti da im se posebnim rješenjem utvrdi poseban status osobe s invaliditetom.

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u 2019. godini ostvaruje muškarac ako ima najmanje 60 godina i 35 godina mirovinskoga staža (uračunava se i povećani staž).

Glede ostvarenja prava na starosne mirovine važno je još napomenuti da se prava stječu od dana kada su ispunjeni uvjeti starosti i staža, ali se isplata mirovine može ostvariti tek nakon prestanka osiguranja (obrtnici, poljoprivrednici) odnosno prestanka zaposlenja (radnici, namještenici). Zakon dopušta iznimku od obveze prestanka zaposlenja ako osiguranik na osnovi izmijenjenoga ugovora o radu nastavi raditi do polovice punoga radnoga vremena.

Ako sadašnji mirovinski zakon ostane na snazi, unatoč inicijativi sindikata »67 je previše«, uvjeti starosti za starosnu mirovinu bit će počevši od 1. 1. 2028. povećani na 67 godina.

Tobožnja jednakost s muškarcima

Uvjeti za žene. Žene ostvaruju prava na starosne mirovine pod nešto povoljnijim uvjetima, s tim da se svake godine povećava obvezna starost za četiri mjeseca, a uvjeti mirovinskoga staža ostaju isti. U ovoj godini obvezan je uvjet starosti od najmanje 62 godine i četiri mjeseca, a već u sljedećoj godini uvjet starosti bit će povećan na 62 godine i osam mjeseci te tako svake godine za četiri mjeseca više, sve s ciljem što bržega tobožnjega ostvarenja prava žena na jednakost s muškarcima. Za prijevremenu starosnu mirovnu žene propisan je za 2019. godinu uvjet od najmanje 57 godina i četiri mjeseca života i 32 godine i četiri mjeseca mirovinskoga staža. Oba uvjeta moraju biti ispunjena. Ti se uvjeti starosti staža povećavaju svake godine za četiri mjeseca pa već sljedeće godine žena može ostvariti pravo na prijevremenu starosnu mirovinu tek kada navrši 57 godina i osam mjeseci života i ostvari 32 godine i osam mjeseci mirovinskoga staža. Ti će se uvjeti svake godine postupno povećavati kako bi u 2027. godini žena ispunjavala uvjete tek s navršenih 60 godina života i 35 godina staža te tako postala »ravnopravna« s muškarcem. Očito je da zakonodavac tim tobožnjim izjednačavanjima ne uvažava ulogu žene kao majke. Sve ostale pojedinosti glede ostvarenja i korištenja prava koje smo naveli za muškarce primjenjuju se i na žene.