ŠTO PRUŽAJU GERONTOLOŠKI CENTRI Izvrsne mogućnosti za kvalitetu života starijih

Snimio: B. Čović
Dr. sc. Marijana Ljubić, gerontologinja, Dom za starije osobe Trnje, Zagreb

Skrb o starijim osobama može se provoditi stalnim smještajem u instituciji, kao i izvaninstitucionalno, odnosno raznim vrstama pomoći i podrške u domu korisnika. Tako se produžuje mogućnost boravka u vlastitom domu, što je i želja velikoga broja starijih ljudi. Zbog toga su u mnogim mjestima u Hrvatskoj osnovani gerontološki centri kojima je među ostalim svrha poboljšati kvalitetu života starijim osobama koje nisu smještene u instituciji. U Zagrebu gerontološki centri djeluju na nekoliko lokacija pri domovima za starije osobe.

Potiče se tjelesna i mentalna aktivnost

U sklopu projekta gerontološkoga centra koji je počeo s radom 2014. godine starijim osobama osigurava se pomoć u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te savjetovanje i podrška u svakodnevnom životu. Osim toga gerontološki centri organiziraju provođenje slobodnoga vremena starijih osoba u športsko-rekreativnim i radno-kreativnim aktivnostima kojima je cilj poticanje osmišljenoga dnevnoga života starijih osoba. Tako se održava produktivnost i samostalnost starije osobe, a raznolikim sadržajima potiče se tjelesna i mentalna aktivnost.

Gerontološki centri organiziraju provođenje slobodnoga vremena starijih osoba u športsko-rekreativnim i radno-kreativnim aktivnostima kojima je cilj poticanje osmišljenoga dnevnoga života starijih osoba. Tako se održava produktivnost i samostalnost starije osobe.

U gerontološkom centru pruža se podrška obiteljima u smještaju članova obitelji u dom te podrška u procesu tugovanja. U Gerontološkom Centru u Trnju duhovne potrebe njeguju se radom kapelice Male Terezije od Djeteta Isusa gdje se redovito održavaju mise i molitva krunice. U kapelici se u sklopu rada savjetovališta redovito održavaju molitvena druženja kojih je cilj postizanje zajedništva i međusobne potpore. Slične duhovne sadržaje nude i ostali centri. Gerontološki centar pruža usluge dostave jednoga obroka svakodnevno koji se priprema u ustanovi i distribuira u domove korisnika, prema utvrđenim normativima za prehranu starijih osoba.

Većinom besplatno

Također se osigurava usluga gerontodomaćica – pomoć u održavanju osobne higijene, higijene doma u kojem žive i pomoć u nabavi (namirnice, lijekovi i sl.). Gerontološki centar organizira brojne aktivnosti: literarno-dramska sekcija, keramička radionica, pjevački zbor, škola plesa, kreativne radionice, čitalačka grupa, kinoprojekcije, informatička grupa, izleti, športsko-rekreativne vježbe, vježbe razgibavanja, obilježavanje značajnih datuma prigodnim programom i aktivnostima, sudjelovanje u sadržajima organiziranima za osobe starije životne dobi kako bi prezentirale svoj rad.

Stoga je preporuka za starije osobe i obitelji da se informiraju o postojanju gerontoloških centara na području na kojem žive te se uključe u programe koje centri nude, koji su većinom besplatni.