UČIMO MOLITI Kako se piše molitva vjernika

Foto: Shutterstock
Molitva vjernika čin je vjere u Boga i zagovaranja za potrebe svijeta u kojem živimo. Sastavljači tih molitava obavljaju jako važnu službu u Crkvi jer postaju glas cijele zajednice vjernika.

Blagoslovljena je župa u kojoj postoje osobe koje pripremaju molitve umjesto da ih se samo pročita iz liturgijskih knjiga. Opravdano je pitati zašto treba pisati naše molitve kada već postoje one koje su pripremili stručnjaci. Običan vjernik, a posebno dijete, ne će moći sastaviti molitvu kvalitetno kao što to čine teolozi, ali će njegova molitva možda lakše i bolje dotaknuti srca molitelja. Kada se koristimo vlastitim molitvama, uviđamo kako su one sjedinjene sa službenom molitvom Crkve. Također, pisanje molitava osobito je iskustvo, koje jača našu vjeru i produbljuje naš molitveni život.

Četiri glavne nakane

Da bismo uopće mogli krenuti pripremati i pisati molitve vjernika, moramo dobro poznavati okvire i strukturu za njih. Prema odredbama Crkve postoje četiri glavne nakane koje treba uvijek uzeti u obzir. To su nakane za potrebe opće Crkve, za spasenje svega svijeta, za one koji su pritisnuti ikojom poteškoćom te za mjesnu zajednicu. Uz njih mogu se nadodati druge prigodne molitve, ovisno o blagdanu koji se slavi ili okolnostima života sudionika slavlja. Najčešće se na kraju spominje i nakana za pokojnike.

Od svijeta do susjedstva

Iz uputa je vidljivo da se ta molitva naziva i Sveopća molitva. U njoj molimo za spasenje svega svijeta. Nitko nije isključen i ne smije biti isključen iz molitve. Nije moguće nabrojiti sve pojedinačne potrebe svijeta, no to ne znači da smo nekoga izostavili. Mi jednostavno Bogu donosimo one molitve koje sami prepoznajemo, a on ih prima kao naš doprinos za sve ono što je ljudima potrebno. Preporučljivo je stoga molitvu vjernika pripremati tako da krenemo od općih nakana, a završimo s pojedinačnima, npr. od molitve za sve narode na svijetu do molitve za našu domovinu i na kraju za naše susjede.

U nakanama za svijet imamo nebrojeno mnogo mogućnosti. Tu molimo za naše državnike, predsjednike, političare, upravitelje, za mudrost, pravednost u upravljanju, za sve države i narode, za slogu, mir, slobodu, napredak, solidarnost, za širenje vjere u Krista među nekršćanskim narodima, za ekonomiju i kulturu, za plodove zemlje i rada, za zaštitu od prirodnih nepogoda i katastrofa, za čuvanje okoliša i prirode, za pomoć u poteškoćama.

Biblijski temelji

Biblijski temelj naše molitve za svijet nalazimo u 1. poslanici Timoteju, gdje apostol Pavao piše: »Preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti… pred Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.« Znajući da Bog želi mir i dobro svima i mi kao vjernici trebamo se zauzimati za svijet.

U svakom je vremenu svijetu potreban mir i to je jedna od prvih nakana koju možemo spomenuti. Kako se budemo vježbali u pisanju molitava vjernika, u njih ćemo moći nadodati više elemenata.

Različito, a isto

Evo tri primjera molitve u kojima se spominje ista nakana za mir, na kraći ili dulji način. 1. Bože, uspostavi mir u svijetu, molimo te. 2. Bože, mnogi ljudi diljem svijeta stradavaju u sukobima, uspostavi pravi i istinski mir u svijetu, molimo te. 3. Bože silni, ti si nam preko proroka objavio svoga Sina kao kneza mira. Pogledaj na naš svijet i sve one koji trpe zbog ratova, pa i po svome Sinu Isusu Kristu zaustavi stradanja, pomiri posvađane te uspostavi istinski mir među ljudima, molimo te.

A. Katanec

ZADATAK
Napiši vlastitu molitvu za mir u svijetu. Možeš i svećenika zamoliti da tvoju molitvu uključi u molitve vjernika na svetoj misi.